UPMSkog

Skogsskötsel

Vi tar hand om din skog som om den vore vår egen.

 

Din skog är lika viktig för oss som vår egen

Vi tar hand om den med samma sakkunnighet och testade metoder som vi använder i vår egen skog. Vi kan erbjuda dig över hundra års enfarenhet av skogsskötsel. 

 

I tjänsten MinSkog.fi kan du se uppgifter om dina skogstillgångar

 

 
 
 

Tips på hur du kan börja planera din skogsskötsel

 
 

 

Du kanske också är intresserad av