När?

För iståndsättning av gamla diken när dikningen har gjorts för 20–40 år sedan och trädbeståndets tillväxt har avtagit.

Varför?

UPM Iståndsättningsdikning garanterar flera årtionden av tillväxtmöjligheter för trädbeståndet i sumpskogar som lider av för hög fuktighet.

Pris?

Begär offert på skogsvårdstjänsten av den skogskundansvariga i ditt område.

Sök kontaktuppgifter

 

UPM Iståndsättningsdikning – för en starkare och mer produktiv skog 

UPM Iståndsättningsdikning är en investering som kan ge betydande extra inkomster. I och med iståndsättningsdikningen sjunker vattennivån i försumpad skog och trädrötterna får nödvändigt syre så att trädbeståndet börjar växa bättre.
 

Du får enkelt ytterligare tillväxt i sumpskogens trädbestånd
Iståndsättningsdikning förbättrar skogens volymtillväxt eftersom grundvattennivån sjunker och rörelsen av vatten och näringsämnen ökar. Tillväxtökningen kan vara upp till tre kubikmeter per hektar och år under de kommande tjugo åren. Torvmoar med god tillväxt kan därmed hållas kvar i det lönsamma skogsbruket.

Du säkerställer ett högkvalitativt skogsbruk som är miljömässigt hållbart
Vi kartlägger behovet av iståndsättningsdikning i din skog. Vi planerar arbetet i terrängen, där vi också uppmärksammar skyddet av vattenmiljön. Vi tar hand om nödvändiga anmälningar till myndigheterna. Vi övervakar kvaliteten på genomförandet och uppdaterar informationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan.

 

 

Vad ingår i UPM Iståndsättningsdikning?

 
  • Planering av iståndsättningsdikning med skogsskötselavtal
  • Terrängplanering
  • Vattenskyddsplan
  • Kostnadskalkyl
  • Avtal om genomförande av iståndsättningsdikning med arbetstjänstavtal
  • Myndighetsanmälningar
  • Avverkning av dikeslinjer*
  • Genomförande av iståndsättningsdikning och eventuell dikesren
  • Kvalitetskontroll
  • Eventuell uppdatering av UPM Skogsbruksplan
 

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer
UPM Skogsväg
Kollektion

UPM Skogsväg

Läs mer