Varför lönar det sig att sköta om skogen?

En välskött skog är vacker och det är en glädje att vistas i den. En välskött skog är mångsidig, frisk och livskraftig och ger sin ägare en god avkastning. Du får allt detta i samma paket då du tar väl hand om din skog.

Skogen förändras hela tiden. Träden börjar växa då fröna gror och växer till plantor, och i sinom tid upphör deras tillväxt. När du vårdar din skog på ett planenligt sätt och vid rätt tidpunkt under olika skeden i dess livscykel ger skogen dig mångsidigt med nytta och nöje och är ett värdefullt arv till kommande generationer. Endast få ser en snårig skog som drömmarnas skog.

Hur du ska börja

  1. Diskutera dina egna mål och din skogs nuläge med en skogsfackman.
  2. Låt göra en skogsbruksplan. Den är en handbok som styr dig i att utföra de åtgärder som behövs vid rätt tid och där du får reda på inverkan som olika åtgärder har.
  3. Följ skogsbruksplanen och handla enligt den. Det lönar sig inte att skjuta upp skogsförnyelse, plantskogsskötsel, gallringar eller avverkning.

Vad ska man göra och vilken inverkan har åtgärderna

  1. Markberedning och förädlat skogsodlingsmaterial: skogens omloppstid försnabbas flera, till och med tiotals, år.
  2. Plantskogsskötsel (gräsbekämpning, tidig röjning, röjning): plantorna får mer ljus och din skog växer sig livskraftig med träd av hög kvalitet. Skogens övriga växter behöver också ljus för att frodas.
  3. Gallring (första gallring och gallring): Genom gallringsavverkning får du omedelbara inkomster, och samtidigt förbättrar du tillväxtförhållandena för träden då de får mer utrymme och ljus för att växa och bli grövre. Din skog känns öppen och det är trevligt att röra sig där, plocka bär eller svampar och sitta på en sten och njuta av trädens sus.
  4. Gödsling: Ökar trädbeståndets värdetillväxt.
  5. Förnyelsesavverkning: Björken slutar växa i 50–60 års ålder, granen i 60–80 års ålder och tallen i 80–100 års ålder. Därefter börjar träden murkna och risken för skadedjur ökar. Det är alltså dags för skogsförnyelse och att börja odla en ny generation av träd. Skog som vårdas väl och i rätt tid under dess olika livsskeden kan ge upp till 50 procent mer avkastning än en försummad skog.

En välvårdad skog producerar högklassigt virke som ger dig inkomster. Du kan också njuta av skogens övriga gåvor under hela dess omloppstid. Skogen är ett mångsidigt och värdefullt arv för kommande generationer.

 

 

Bekanta dig med skogstjänsterna

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden
Skogstjänster

Med dig på ett mångsidigt sätt i alla tillväxtskeden

Läs mer
En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten
Artikel | 2 min

En tidig plantskogsröjning i rätt tid sätter igång tillväxten

Läs mer
Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern
Artikel | 3 min

Kontrollera plantbeståndets skick efter vintern

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer