När?

Koppling av skogsbruket till det fungerande vägnätet

Varför?

UPM Skogsväg hjälper dig att säkra skogsbrukets lönsamhet i framtiden. Vi planerar och genomför vägarbetet och underlättar både besöken och verksamheten i din fastighet.

Pris?

Begär en offert på en skogsvårdstjänst av din lokala skogskundansvarige.

Sök kontaktuppgifter

 

UPM Skogsväg – håll virket i rörelse

UPM Skogsväg är en ny eller ombyggd väg som anpassas enligt de nuvarande behoven i ditt skogsbruk. Den ger din fastighet tillgång till ett fungerande vägnät.
 

Ditt skogsbruk är mer lönsamt
UPM Skogsväg är en investering långt in i framtiden. Goda skogsvägar kan förbättra förutsättningarna för ditt skogsbruk. Du får bättre pris för ditt virke när stämplingsposten har goda vägförbindelser tack vare kortare virkestransport från skogen till lagret och förbättrade avverkningsförhållanden. God tillgänglighet ökar också värdet på skogsfastigheten.

Minskad kostnad för skogsskötsel
Förbättrade vägförbindelser underlättar skogsvårdsarbeten. Därmed sänks också kostnaden för skogsvårdsarbeten. En skogsväg gör det möjligt att transportera och underhålla skogsvårdsutrustning nära skogsarbetsplatsen.

Skogen är lättare att nå för rekreation
Skogsvägen främjar rekreation i din skog eftersom det längs skogsvägen är lättare att nå terrängen för bärplockning och vandring. Det är ett nöje att använda en bra skogsväg.

Vi anhåller om eventuellt Metka-stöd för din del
Förutom planering och anläggning av skogsvägen anhåller vi om eventuell finansiering för ett hållbart skogsbruk, dvs. Metka-stöd. Vi ansöker om finansiering innan arbetet påbörjas och gör en verkställighetsrapport efter förstudiearbetet. Om Metka-stödet beviljas får du det direkt in på ditt konto.

 

 

Vad ingår i UPM Skogsväg?

 
 • Avtal om planering av skogsväg med skogsvårdsavtal
 • Terrängplanering
 • Bedömning av miljökonsekvenserna
 • Byggnadsplan för vägen
 • Kostnadskalkyl
 • Eventuella ansökningar om tillstånd
 • Utredning och ansökan om behörighet till finansiering av hållbart skogsbruk, d.v.s. Metka-stöd
 • Upprättande av skogsväg med arbetstjänstavtal
 • Myndighetsanmälningar
 • Materialanskaffning
 • Byggnad och förbättring av vägen
 • Slutgranskning
 • Överlåtelse av väg till kund
 • Uppdatering av väg i en eventuell UPM Skogsbruksplan
 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 


 

Såg du dessa tjänster?

UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Skogsbruksplan
Kollektion

UPM Skogsbruksplan

Läs mer
UPM Skogsgödsling
Kollektion

UPM Skogsgödsling

Läs mer
UPM Virkeshandel
Kollektion

UPM Virkeshandel

Läs mer