Med UPM Skogsvärderäknaren är det otroligt enkelt att beräkna och få en uppfattning om skogens värde. Den förnyade räknaren beräknar nu din skogsfastighet per figur och ger förslag på åtgärder som borde vidtas i skogen. Det enda du behöver är fastighetens fastighetsbeteckning. Skogsvärderäknaren finns än så länge bara på finska.

 

Fastighetsbeteckningen får du från Lantmäteriverket
Fastighetsbeteckningen har formen 123-123-1234-1234.

Användningsvillkor  |  Dataskyddsbeskrivning

 
 

Vanliga frågor om UPM Skogsvärderäknaren

Vilken nytta drar skogsägaren av skogsvärderäknaren?

Med skogsvärderäknaren får skogsägaren på några sekunder figurspecifika uppgifter om värdet på den egna skogen och om nödvändiga skötselåtgärder. Tjänsten är mycket lätt att använda och kräver ingen förhandsintroduktion. I tjänsten kan du snabbt göra en offertbegäran och diskutera med våra experter. Tjänsten är webbversionen av den populära mobilappen UPM Metsä.

Hur har skogsvärderäknaren förnyats?

Den förnyade skogsvärderäknaren ger nu ett figurspecifikt vägledande värde på skogen, trädbeståndets nyckeltal och de viktigaste åtgärdsförslagen. En ny egenskap är också terrängkartorna. Dessutom har användbarheten förbättrats.

Hur skiljer sig skogsvärderäknaren från mobilappen UPM Metsä?

Båda har samma egenskaper förutom att mobilappen har egenskaper som rör positionsbestämning.

Har vem som helst åtkomst till uppgifterna om min fastighet?

Skogsvärderäknaren är avsedd att användas av skogsägare som vill granska uppgifterna om den egna skogen.

Hur beräknar skogsvärderäknaren värdet på fastighetens trädbestånd?

Skogsvärderäknaren gör en vägledande beräkning utifrån Skogscentralens öppna MinSkog.fi-data samt Lantmäteriverkets och Skogsindustrin rf:s offentliga uppgifter. Om det inte finns information om skogsfastigheten i tjänsten MinSkog.fi används Naturresursinstitutets offentliga material. Trädbeståndets värde och virkesmängderna är alltså vägledande uppskattningar som skogsägaren kan precisera genom att kontakta UPM

Hur uppdateras uppgifterna?

Skogsvärderäknaren uppdaterar regelbundet informationen om skogstillgångarna som den använder för beräkningarna genom att söka den senaste tillgängliga informationen i MinSkog.fi-tjänstens offentliga skogsdatamaterial. Skogsindustrin rf:s prisuppgifter för olika virkesslag uppdateras varje vecka. Lantmäteriverkets fastighetsgränser är uppdaterade. Naturresursinstitutets senaste inventeringsmaterial från flera källor offentliggjordes 2015 och uppdateras regelbundet.

Varför varierar skogens värde och uppgifter i olika tjänster?

Skillnader kan uppkomma på grund av att materialet har samlats in vid olika tidpunkter och på olika sätt. Trädbeståndets värde och virkesmängderna är alltså vägledande uppskattningar som skogsägaren kan precisera genom att kontakta UPM.

Vad är en fastighetsbeteckning och var får jag reda på min egen fastighetsbeteckning?

Med hjälp av fastighetsbeteckningen identifieras fastigheten så att den kan åtskiljas från alla andra fastigheter. Fastighetsbeteckningen fås från Lantmäteriverket. Fastighetsbeteckningen har formen xxx-yyy-nnnn-zzzz, till exempel 092-416-11-123.

Varför begär UPM namn och e-postadress i skogsvärderäknaren?

Vi begär namn och e-postadress för att kunna betjäna kunderna bättre i frågor som rör skogen. UPM behandlar användarnas uppgifter i enlighet med dataskyddsbeskrivningen.  

Vem har utarbetat skogsvärderäknaren för UPM?

Det finländska företaget Taiste Oy har planerat, utvecklat och förverkligat skogsvärderäknaren i samarbete med UPM Skog. Allt planerings-, utvecklings- och kodningsarbete har gjorts i Finland.