NYTT! Med hjälp av ovanstående demo kan du enkelt göra dig förtrogen med webbtjänsten UPM Skog utan att logga in!

I vår webbtjänst kan du sköta hela din skogsegendom på ett mångsidigt sätt när det passar dig bäst.

  • I din elektroniska skogsbruksplan ser du skogens allmänna tillstånd, föreslagna avverkningar och skogsvårdsåtgärder samt skogens utveckling och särdrag.  
  • Begär offert på virkesaffärer och skogsvårdsåtgärder. 
  • Det elektroniska avtalsarkivet är alltid tillgängligt. 
  • Du får meddelanden om hur virkeshandelsprocessen framskrider.