Så här planerar och förvaltar du skötseln av din skogsegendom på ett effektivt sätt

Hur påverkar de planerade åtgärderna skogens tillväxt och värdeutveckling? Hur stora virkeshandelsinkomster kan jag få under de närmaste fem eller tio åren? Läs om hur du gör dina skogsärenden synligare!

Det är lätt att följa skogsbruksplanen

Vad bör jag göra i min skog nu och senare? Hur kan jag planera och förvalta min skogsegendom så effektivt som möjligt? Svar på dessa frågor hittar du i skogsbruksplanen. Den är en handbok för skogsinnehav som hjälper dig att förstå hur din skog mår och hur dina skogsekonomiska mål kan nås.

Skogsvårdsarbetena och avverkningarna som införts i skogsbruksplanen grundar sig på en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar användning av skogarna. Då vet du att beståndet ger bästa möjliga avkastning på ett hållbart sätt.

Det bästa är att webbskogsbruksplanen alltid är lätt tillgänglig: du behöver bara logga in i webbtjänsten UPM Skog. I webbtjänsten hittar du information om skogstillgångarna samt de skogsvårdsarbeten och avverkningar som behövs. Du kan dessutom enkelt begära offerter på virkesaffärer och skogsvårdsarbeten. 

De fem främsta fördelarna med skogsbruksplanen:

  1. Skogsbruksplanen talar om när det är klokt att utföra till exempel plantskogsskötsel, förstagallring eller skogsförnyelse.
  2. Skogsbruksplanen bidrar till att minska utgifterna för skogsvård eftersom åtgärder som utförs vid rätt tidpunkt minskar kostnaderna.
  3. Skogsvårdsarbeten som utförs enligt tidtabellen i skogsbruksplanen ger en större mängd värdefullt rundvirke.
  4. Skogsbruksplanen visar de uppskattade inkomsterna och utgifterna.
  5. En skogsbruksplan som utarbetats av en skogsexpert beaktar dina och skogens behov.

Rikta blicken mot framtida virkeshandelsinkomster

Aktiv skogsvård och avverkningar som utförts i rätt tid spelar en avgörande roll beträffande hur stora virkeshandelsinkomster du kommer att få i framtiden. Om du vill följa hur avverkningarna och skogsvårdsarbetena inverkar på inkomsterna och utgifterna kan du göra det i webbtjänsten UPM Skog.

I avsnittet Skogsegendom i webbtjänsten ser du närmare uppgifter om figurer och bestånd, kan granska avverkningsmöjligheterna och skötselbehoven i dina skogar samt analysera åtgärdernas ekonomiska inverkan. De nyttiga diagrammen och sammandragen visar hur åtgärderna inverkar på dina skogstillgångar både om fem och om tio år.

Titta på ett webbinarium om elektronisk virkeshandel!
(40:30 min, på finska)

Partnerskapet stöder en lönsam skogsvård

Det finns många sätt att vara en bra skogsägare. Är du intresserad av äkta partnerskap som beaktar att varje skog och varje skogsägare är unik? Vi ser till att det är enkelt och lönsamt för dig att äga och sköta skog. Läs mer om varför partnerskapet ger dig mer.


Klara skogsskatteärendena med glans

Som skogsägare är du tvungen att göra en skogsskattedeklaration. En del skogsägare får hjärtklappning och förhöjt blodtryck när det är dags att göra skogsskattedeklarationen. Därför ville vi göra detta projekt så enkelt och smidigt som möjligt.

Avsnittet Beskattning i webbtjänsten UPM Skog har utarbetats så att skogsbetalningarna som UPM Skog har gjort och skogsvårdsarbeten som bolaget har debiterat syns automatiskt i tjänsten. Betalningarna införs direkt i skattedeklarationen och kostnaderna kan också överföras via funktionen ”inkludera i skattedeklarationen”. På detta sätt kan skogsskattedeklarationen göras till och med på några minuter.

Läs anvisningarna och tipsen som gäller skogsskattedeklarationen!

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 01/17/2023 09:31:00 | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 09/21/2020 07:25:26 | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer