UPMMetsä

UPM Käteiskauppa

Käteiskauppa on puukauppamuoto, jossa metsänomistaja puun myyjänä tarjoaa ostettavaksi hakkaamansa ja varastopaikalle korjaamansa ainespuun.

UPM Käteiskauppa - tuloa myös pienistä puueristä 

Saat puukauppatuloa ja hankintalisää

Voit myydä myös pienehköt, odottamattomat puuerät
Käteiskauppa soveltuu sellaisten valmiiksi tekemiesi puuerien myyntiin, joiden hakkuuta et ollut suunnitellut etukäteen. Tällaisia ovat esimerkiksi tuulenkaadot ja rakentamisen yhteydessä poistetut puut.

Voit myydä kaikki puutavaralajit samalla kaupalla
Voit myydä vaivattomasti yhdellä kerralla eri puutavaralajeista kertyneet ainespuut. Voit myös sopia tulevista metsänhoitotöistä UPM Käteiskaupan yhteydessä.

Mitä UPM Käteiskauppa sisältää?

Käteiskauppasopimuksen tehtyäsi puut mitataan ja saat mittaustodistuksen. Sen perusteella saat tuloa puuerästäsi. 

  • Käteiskauppasopimus ja sopimusehdot
    • Toimitusehdot
    • Puutavaran mitta- ja laatuvaatimukset
  • Puumäärän erittely ja yhteenveto mittaustodistuksella
  • Puukauppabonus UPM Metsän Kumppaneille metsäpalveluiden ostamiseen
  • Maksuilmoitus puukauppatuloista
  • Puunmyyjän vuosi-ilmoitus verotusta varten
  • Asiakastyytyväisyyskysely

Huomaathan, että käteiskauppa puukauppamuotona sisältää aina menekkiriskin. Mikäli tarjotulle puutavaralajille ei ole kysyntää tarjousajankohdan aikana, puuerää ei voida vastaanottaa. Kun hakkuu on mahdollista suunnitella etukäteen, suosittelemme käytettäväksi UPM Hankintakauppa -palvelua, jossa puun vastaanotto varmistetaan ennen hakkuun tekemistä.

Ajankohta

Ympäri vuoden, puutarpeet huomioiden. 

Hinta

Ostotarjous

Puun hinnoittelu perustuu puuerän ominaisuuksiin. 

Pyydä ostotarjous käteiskaupasta
UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle
Blogi | 4 min

UPM Yhteismetsien kyydissä sukupolvelta toiselle

Lue lisää
Puukaupassa ja metsäpalveluissa valoisat syysnäkymät
Blogi | 4 min

Puukaupassa ja metsäpalveluissa valoisat syysnäkymät

Lue lisää
120-vuotias Hurma on yhä huippukunnossa
Artikkeli | 5 min

120-vuotias Hurma on yhä huippukunnossa

Lue lisää