UPM Metsänarvolaskuri tekee metsäsi arvon arvioinnista ja hahmottamisesta uskomattoman helppoa. Uudistunut laskuri arvioi metsätilasi nyt kuviotasolla sekä antaa toimenpide-ehdotukset metsäsi hoitoon. Tarvitset vain tilasi kiinteistötunnuksen.


Saat oman kiinteistösi tilanumeron Maanmittauslaitokselta.
Kiinteistötunnus on muotoa 123-123-1234-1234.

Käyttöehdot  |  Tietosuojaseloste

 
 

Usein kysyttyä UPM Metsänarvolaskurista

Mitä hyötyä metsänarvolaskurista on metsänomistajalle?

Metsänarvolaskurilla saa muutamassa sekunnissa kuviokohtaista tietoa oman metsän arvosta ja tarvittavista toimenpiteistä. Palvelu on todella helppokäyttöinen eikä vaadi etukäteisperehtymistä. Palvelussa voi helposti tehdä tarjouspyyntöjä ja keskustella asiantuntijoidemme kanssa. Kyse on suositun UPM Metsä -mobiilisovelluksen verkkoversiosta.

Mitä uutta uudistuneessa metsänarvolaskurissa on?

Uudistunut metsänarvolaskuri kertoo nyt kuviokohtaisesti suuntaa antavan metsän arvon, puuston tunnusluvut sekä keskeiset toimenpide-ehdotukset. Uutuus ovat myös maastokartat. Lisäksi käytettävyyttä on parannettu.

Mitä eroa on metsänarvolaskurilla ja UPM Metsä -mobiilisovelluksella?

Molemmissa on samat ominaisuudet lukuun ottamatta mobiilisovelluksen paikannukseen liittyviä ominaisuuksia.

Voiko kuka tahansa katsoa minun tilani tietoja?

Metsänarvolaskuri on tarkoitettu metsänomistajan oman metsän tietojen tarkasteluun.

Miten metsänarvolaskuri laskee tilan puuston arvon?

Metsänarvolaskuri laskee suuntaa antavan arvion Metsäkeskuksen avoimen metsään.fi-aineiston sekä maanmittauslaitoksen ja Metsäteollisuus ry:n julkisten tietojen perusteella. Mikäli metsätilan metsään.fi-tietoa ei löydy, käytetään Luonnonvarakeskuksen julkista aineistoa. Puuston arvo ja puumäärät ovat siis suuntaa antavia arvioita.

Taimikon arvon laskennassa käytetään keskimääräistä arvoa per hehtaari, riippuen taimikon kehitysvaiheesta. Laskenta ei ota huomioon esimerkiksi puulajeja, kasvupaikkaa, valtapituutta, hoitorästejä, tiheyttä tai sijaintia. Aikaisemmin taimikon arvon laskennassa pyrittiin huomioimaan muun muassa puuston tilavuutta.

Metsänarvoalaskurin laskennan tulokset perustuvat julkiseen metsävaratietoon ja ovat suuntaa antavia, joita metsänomistaja voi tarkentaa ottamalla yhteyttä UPM:ään

Kuinka tiedot päivittyvät?

Metsänarvolaskuri päivittää säännöllisesti laskennassa käyttämänsä metsävaratiedot hakemalla ajantasaisimman saatavilla olevan tiedon metsään.fi-palvelun julkisesta metsävaratietoaineistosta. Metsäteollisuus ry:n puutavaralajien hintatiedot päivittyvät viikoittain. Maanmittauslaitoksen tilarajat ovat ajan tasalla. Viimeisin Luonnonvarakeskuksen monilähdeinventointiaineisto julkaistiin vuonna 2015 ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Miksi metsäni arvo ja tiedot ovat erilaisia eri palveluissa?

Aineistojen keruuajankohdat ja -tavat poikkeavat toisistaan ja tämä voi aiheuttaa muutoksia. Puuston arvo ja puumäärät ovat siis suuntaa antavia arvioita, joita metsänomistaja voi tarkentaa ottamalla yhteyttä UPM:ään.

Mikä kiinteistötunnus on ja mistä saan tietää oman kiinteistötunnukseni?

Kiinteistötunnuksen avulla kiinteistö pystytään yksilöimään, jotta se kyetään erottamaan kaikista muista kiinteistöistä. Saat oman kiinteistösi tilanumeron Maanmittauslaitokselta. Kiinteistötunnus on muotoa xxx-yyy-nnnn-zzzz, esimerkiksi 092-416-11-123.

Miksi UPM kysyy metsänarvolaskurissa nimen ja sähköpostiosoitteen?

Kysymme nimen ja sähköpostiosoitteen, jotta voimme palvella paremmin metsään liittyvissä asioissa. UPM käsittelee palvelun käyttäjien tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Kuka metsänarvolaskurin on tehnyt UPM:lle?

Suomalainen Taiste Oy on suunnitellut, kehittänyt ja toteuttanut metsänarvolaskurin yhteistyössä UPM Metsän kanssa. Kaikki suunnittelu-, kehitys- ja koodaustyö on tehty Suomessa.