UPMMetsä

UPM Puukauppa

Puukauppaa kannattaa tehdä, sillä harventamalla tai uudistamalla metsäsi puustoa oikea-aikaisesti, saat metsästäsi puukauppatuloa ja varmistat metsäsi hyvinvoinnin. Puut tarvitsevat tilaa kasvaakseen ja pysyäkseen terveenä.

UPM Puukauppa

UPM Puukauppa – hyvin hoidettu metsä tuottaa

UPM Puukaupassa huolehdimme ostajana kaikista puukaupan työvaiheista ja siksi puun myynti on sinulle vaivatonta.  Puukauppa tehdään pystykauppana, jossa myyjä luovuttaa ostajalle hakkuuoikeuden määrättyyn alueeseen ja puustoon.

Puun myynnistä sopiessa kerrot meille metsääsi kohdistuvat toiveet ja tavoitteet, jotka huomioidaan monipuolisesti puukaupan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Onnistunut puukauppa alkaa yhteydenotolla metsäasiakasvastaavaan. Sinulla voi olla valmis ehdotus hakkuuvuorossa olevista metsikkökuvioista tai voimme laatia sen yhteisellä metsäkäynnillä. Metsäsuunnitelma on hyvä työkalu hakkuu- ja metsänhoitosuunnitelman tekemiseen, mutta sitä ilmankin päästään puukaupassa hyvään alkuun.

Kuinka hyödyn palvelusta? 

Saat metsästäsi tuloa.

Saat metsästäsi parhaan tuoton kun teet puukaupan metsäsi hyvinvoinnin kannalta oikea-aikaisesti. Harvennuksen viivästyminen johtaa kasvulle tärkeän elinvoimaisen latvuksen supistumiseen ja kasvun hidastumiseen.

Parannat metsäsi tulevaa tuottokykyä.

Hakkuusta hehtaarilta saatava tulo riippuu voimakkaasti hakkuutavasta, kohteen ominaisuuksista ja aikaisemmasta metsänhoidosta. Esimerkiksi hoidetun metsikön uudistushakkuutuotto voi olla 12 000 euroa, kun hoitamattomana tuotto olisi vain 8 000 euroa.

Säästät aikaa kun voit myydä kaikki puutavaralajit samalla kaupalla.

Voit sopia myös metsänhoitotöistä UPM Puukaupan yhteydessä.  

Varmistat asiointisi sujuvuuden puukaupan kaikissa vaiheissa.

Myyt kaikki puutavaralajit yhdellä kaupalla. Teemme vuosittain noin 20 000 puukauppaa. Puukaupan kanssamme tehneistä metsänomistajista 73 % suosittelee yhteistyötä kanssamme UPM Metsän asiakaspalautekyselyn 1-5/2017 mukaan.

Saat puukauppamaksusi sovitusti.

Olemme vakavarainen puunostaja, jolta saat maksut sovitusti. Lisäksi voit saada 55–80 % osuuden puun myyntisaatavasta tilille viidessä pankkipäivässä, kun käytät UPM Puukaupan yhteydessä UPM Puukaupan rahoituspalvelua.

Kumppanuusasiakkaana saat palvelubonusta metsäpalvelujen ostamiseen.

Puukaupan palvelubonusta voit käyttää metsänhoitopalveluiden ostamiseen. Puukauppasi kerryttää palvelubonusta, kun yhteenlaskettu puukauppamääräsi ylittää 500 m3 kuluvan vuoden ja kahden sitä edeltävän vuoden ajalta. 

Mitä UPM Puukauppa sisältää?

Metsänhakkuusopimuksella annat meille hakkuuoikeuden sovituille kohteille. Tässä tapauksessa toteutamme korjuun kaikki työvaiheet.

UPM Puukauppa sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Puukaupan suunnittelun
 • Metsänkäyttöilmoituksen laatimisen
 • Puunkorjuun suunnittelun
 • Mahdollisen maisematyöluvan hakemisen*
 • Suojeltavien kohteiden selvittämisen ja huomioon ottamisen puunkorjuussa
 • Puukaupasta sopimisen metsänhakkuusopimuksella
 • Turvallisuusohjeen ja huomioliivin mahdollista puunkorjuutyömaan vierailua varten
 • Tarvittavat hakkuualueen maastomerkinnät
 • Hakkuun ennakkoraivauksen*
 • Ilmoituksen asiakkaalle puunkorjuun aloituksesta
 • Puuston hakkuun, metsälähikuljetuksen ja kaukokuljetuksen tehtaalle
 • Juurikääpälahottajasienen torjunnan kantokäsittelyllä*
 • Korjatun puumäärän erittelyn ja yhteenvedon mittaustodistuksella
 • Palvelubonuksen kumppanuusasiakkaalle metsäpalveluiden ostamiseen
 • Metsämaksuilmoituksen puukauppatuloista
 • Puunmyyjän vuosi-ilmoituksen verotusta varten
 • Asiakaspalautekyselyn puukaupan ja puunkorjuun toteutuksesta

*Työ tehdään tarvittaessa. Kustannus veloitetaan asiakkaalta.

 

Palvelun käyttö

Puukauppa, jossa metsäammattilainen auttaa sinua kaupan valmistelussa ja vastaa työn toteutuksesta 

Ajankohta

Ympäri vuoden

Hinta

Ostotarjous

Puun hinnoittelu perustuu kohteen ominaisuuksiin. 

Pyydä tarjous puukaupasta