UPM Virkeshandel

Träd behöver utrymme för att växa och hålla sig friska. Genom att gallra eller förnya ditt trädbestånd i tid får du inkomster från virkeshandeln och säkerställer din skogs hälsa.

UPM Virkeshandel – en välskött skog ger avkastning

UPM Virkeshandel innebär att vi som köpare tar hand om alla arbetsskeden i virkesaffären. Virkesaffären görs som ett rotköp där säljaren överlåter avverkningsrätten till köparen för ett visst område och trädbestånd.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du får inkomster från din skog

Du får den bästa avkastningen när du säljer ditt virke i rätt tid ur skogens hälsosynpunkt. Fördröjningar i gallringen leder till att de livskraftiga trädtopparna krymper och växer långsammare.

Produktionsförmågan för din skog förbättras

Inkomsten från avverkning per hektar är starkt beroende av avverkningsmetoden, objektets egenskaper och tidigare skogsvård. Förnyelseavverkning av ett välskött bestånd kan till exempel ge en avkastning på 12 000 euro, jämfört med endast 8 000 euro för ett ovårdat bestånd.

Du sparar tid genom att kunna sälja alla virkesslag i samma affär

Du kan också avtala om skogsvård i samband med UPM Virkeshandel. 

Du försäkrar dig om en smidig virkesaffär i alla skeden

Sälj alla virkesslag i en och samma affär. Vi gör cirka 20 000 virkesaffärer årligen. Av alla skogsägare som gjort en virkesaffär med oss rekommenderar 73 % samarbete med UPM Skog enligt kundenkäten 1–5/2017.

Du får betalt för din virkesaffär efter överenskommelse

Vi är en solid virkesköpare som betalar efter överenskommelse. När du använder UPM Finansieringstjänst för virkeshandel kan du dessutom få en andel på 55 till 80 % av virkesförsäljningsintäkterna på ditt konto inom fem bankdagar.

Som partnerskapskund får du servicebonus som kan användas för att köpa skogstjänster

Servicebonusen från virkeshandeln kan användas för att köpa skogsvårdstjänster. Virkeshandeln samlar också servicebonus när din sammanlagda virkeshandel överstiger 500 m³ innevarande år och de två föregående åren.

Vad ingår i UPM Virkeshandel?

 • Planering av virkesaffären
 • Uppgörande av anmälan om användning av skog
 • Drivningsplanering
 • En eventuell ansökan om arbetstillstånd för miljöåtgärder*
 • Utredning och beaktande av skyddsobjekt vid avverkning
 • Virkeshandel med skogsavverkningskontrakt
 • Skyddsanvisning och varselväst inför potentiellt besök på avverkningsplats
 • Nödvändiga terrängmärkningar i avverkningsområdet
 • Förhandsröjning före avverkning*
 • Meddelande till kunden om att avverkningen inleds
 • Skogsavverkning, närtransport i skogen och fjärrtransport till fabriken
 • Bekämpning av rotticka med stubbehandling*
 • Specificering och sammandrag av avverkat virke med mätbesked
 • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänster
 • Skogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
 • Virkesförsäljarens årsanmälan för beskattning
 • Kundenkät om verkställd virkeshandel och avverkning

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

 

 

Titta på videon

 
 

Tidpunkt

I skogens olika utvecklingsskeden

Pris

Köpeanbud

Prissättningen för virke baserar sig på objektets egenskaper.

Be om en offert på virkesaffär
Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar
Artikel | 4 min

Virkeshandeln blev snabbare – pengarna till kontot inom några dagar

Läs mer
Väg som är duglig vid tjällossning
Artikel | 1 min

Väg som är duglig vid tjällossning

Läs mer
Virkesaffären är skogsägarens lönedag
Artikel | 5 min

Virkesaffären är skogsägarens lönedag

Läs mer