När?

I skogens olika utvecklingsskeden.

Varför?

Träd behöver utrymme för att växa och hålla sig friska. Genom att gallra eller förnya ditt trädbestånd i tid får du inkomster från virkeshandeln och säkerställer din skogs hälsa.

Pris

Köpeanbud

Prissättningen för virke baserar sig på objektets egenskaper. 

Be om en offert på virkesaffär

 

UPM Virkeshandel – en välskött skog ger avkastning

Du får inkomster från din skog
Du får den bästa avkastningen när du säljer ditt virke i rätt tid ur skogens hälsosynpunkt. Fördröjningar i gallringen leder till att de livskraftiga trädtopparna krymper och växer långsammare.

Produktionsförmågan för din skog förbättras
Inkomsten från avverkning per hektar är starkt beroende av avverkningsmetoden, objektets egenskaper och tidigare skogsvård. Förnyelseavverkning av ett välskött bestånd kan till exempel ge en avkastning på 12 000 euro, jämfört med endast 8 000 euro för ett ovårdat bestånd.

Du sparar tid genom att kunna sälja alla virkesslag i samma affär
Du kan också avtala om skogsvård i samband med UPM Virkeshandel. 

Du försäkrar dig om en smidig virkesaffär i alla skeden
Sälj alla virkesslag i en och samma affär. Vi gör cirka 20 000 virkesaffärer årligen. Av alla skogsägare som gjort en virkesaffär med oss rekommenderar 73 % samarbete med UPM Skog enligt kundenkäten 1–5/2017.

Du får betalt för din virkesaffär efter överenskommelse
Vi är en solid virkesköpare som betalar efter överenskommelse. När du använder UPM Finansieringstjänst för virkeshandel kan du dessutom få en andel på 55 till 80 % av virkesförsäljningsintäkterna på ditt konto inom fem bankdagar.

Som partnerskapskund får du servicebonus som kan användas för att köpa skogstjänster
Servicebonusen från virkeshandeln kan användas för att köpa skogsvårdstjänster. Virkeshandeln samlar också servicebonus när din sammanlagda virkeshandel överstiger 500 m³ innevarande år och de två föregående åren.

 

 
 
 
 

Vad ingår i UPM Virkeshandel?

UPM Virkeshandel innebär att vi som köpare tar hand om alla arbetsskeden i virkesaffären. Virkesaffären görs som ett rotköp där säljaren överlåter avverkningsrätten till köparen för ett visst område och trädbestånd.

 
 • Planering av virkesaffären
 • Uppgörande av anmälan om användning av skog
 • Drivningsplanering
 • En eventuell ansökan om arbetstillstånd för miljöåtgärder*
 • Utredning och beaktande av skyddsobjekt vid avverkning
 • Virkeshandel med skogsavverkningskontrakt
 • Skyddsanvisning och varselväst inför potentiellt besök på avverkningsplats
 • Nödvändiga terrängmärkningar i avverkningsområdet
 • Förhandsröjning före avverkning*
 • Meddelande till kunden om att avverkningen inleds
 • Skogsavverkning, närtransport i skogen och fjärrtransport till fabriken
 • Bekämpning av rotticka med stubbehandling*
 • Specificering och sammandrag av avverkat virke med mätbesked
 • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänsterSkogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
 • Virkesförsäljarens årsanmälan för beskattning
 • Kundenkät om verkställd virkeshandel och avverkning
 

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

 
 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår kundservice.

Se kontaktuppgifter

 

 

Titta på videon

 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer