När?

Du önskar virkesintäkter från din skog för att förverkliga dina drömmar. Gallringsavverkningen är skogsvårdsmässigt viktig att utföra för att säkerställa beståndets värdetillväxt. 

Varför?

Då du utnyttjar UPM:s virkeshandelstjänster sköts virkeshandeln enkelt och vi tar hand om din skogs hälsa och produktiva tillväxt även i framtiden. 

Pris

Du erhåller en virkesoffert på din stämpling och på skogsvårdstjänster av din skogskundansvarige.

Be om en offert på virkesaffär

 

UPM Virkeshandel – en välskött skog ger avkastning

Rotförsäljning innebär att UPM ansvarar för drivningen avverkningen av virket. Skogsavverkningskontraktets olika skeden:
 

  1. Du kan komma igång genom att tillsammans med din skogskundansvarige fundera på vilka möjligheter din skog erbjuder och hurdana behov och mål du har ställt upp I ditt skogsägande.
  2. Din skogskundansvarige ger dig en offert för virkesförsäljning.
  3. När du har accepterat erbjudandet undertecknar du ett skogsavverkningskontrakt
  4. Virkesdrivningsplaneraren avgränsar avverkningsområdet enligt terrängen 
  5. Du kommer att bli informerad när drivningen påbörjas.
  6. När drivningen avslutats gör vi ett slutmätintyg som anger hur mycket virke som avverkats
  7. Slutbetalningen för skogsavverkningskontraktet kommer att betalas om cirka en månad efter avslutad drivning.
  8. Vad hade du drömt om att göra med dina inkomster från virkeshandeln? Nu kan du förverkliga dina drömmar. 


Vi tar hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden i skogsbruksåtgärderna. Vi lämnar alltid en skyddszon runt vattendrag och småvatten, och vi lämnar naturvårdsträd och död ved på stämplingen vid avverkning. Vi erbjuder aktivt skogscertifieringstjänster till våra kunder. Din skogskundansvarige berättar gärna mer om dessa.  

 

 

Vilka hållbarhetseffekter har virkeshandeln?

1. Du är med och ersätter fossila råvaror

Som skogsägare möjliggör du en fossilfri framtid. Trä används för att tillverka många produkter som tidigare tillverkades av petroleumbaserad plast. Trädet är närvarande i vår vardag. 

2. Skogens naturvärden beaktas som en del av virkeshandeln

Vi tar hänsyn till miljön och den biologiska mångfalden i skogsbruksåtgärderna. Vi lämnar alltid en skyddszon runt vattendrag och småvatten, och vi utesluter naturvårdsträd och död ved från skogsbruket vid avverkning.

3. Din virkesförsäljning har samhällelig betydelse

Virkesförsäljning skapar värde genom att generera inkomster för skogsägare och arbetstillfällen för företagare och anställda runt om i Finland. Skogarna skapar välfärd för finländarna med hjälp av skatteintäkter. UPM är en av Finlands största skattebetalare.

 
 
 
 
 

Vad ingår i UPM Virkeshandel?

UPM Virkeshandel innebär att vi som köpare tar hand om alla arbetsskeden i virkesaffären. Virkesaffären görs som ett rotköp där säljaren överlåter avverkningsrätten till köparen för ett visst område och trädbestånd.

 
 • Planering av virkesaffären
 • Uppgörande av anmälan om användning av skog
 • Drivningsplanering
 • En eventuell ansökan om arbetstillstånd för miljöåtgärder
 • Utredning och beaktande av skyddsobjekt vid avverkning
 • Virkeshandel med skogsavverkningskontrakt
 • Skyddsanvisning och varselväst inför potentiellt besök på avverkningsplats
 • Nödvändiga terrängmärkningar i avverkningsområdet
 • Förhandsröjning före avverkning
 • Meddelande till kunden om att avverkningen inleds
 • Skogsavverkning, närtransport i skogen och fjärrtransport till fabriken
 • Bekämpning av rotticka med stubbehandling. Genomförs vid behov.
 • Specificering och sammandrag av avverkat virke med mätbesked
 • Servicebonus till partnerskapskunder för köp av skogstjänsterSkogsinkomstanmälan av virkesförsäljning
 • Virkesförsäljarens årsanmälan för beskattning
 • Kundenkät om verkställd virkeshandel och avverkning
  
 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter

 

 

Titta på videon

 
 

Såg du dessa tjänster?

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel
Kollektion

UPM Finansieringstjänst för virkeshandel

Läs mer
UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer