Prissättningsförmånen vid virkeshandel garanterar goda affärer

11/30/2022 07:16:00

Virkespriset har varierat stort i år. För UPM Skogs tillväxtpartner betyder det prisjusteringar i öppna köp.

Principen om öppet köp som ingår i prissättningsförmånen vid virkeshandel gör att en skogsägare som säljer virke inte behöver känna sig osäker. Våra UPM Skog-partnerskapskunder får garanterat gottgörelse om priserna på virkesmarknaden börjar stiga. Om priserna däremot börjar sjunka under året får kunden garanterat det högsta priset.

Prisjusteringsperioden börjar den dag affären görs och pågår fram till utgången av september. Om värdet på den sålda stämplingsposten stiger under prisjusteringsperioden får skogsägaren utöver avtalspriset en gottgörelse som motsvarar skillnaden mellan det ursprungliga värdet och det högre värdet. Förmånen gäller virkesaffärer som gjorts 1.12.–31.5. och kan utnyttjas av UPM Skogs Silver-, Guld- och Platinapartnerkunder. Förmånen är tillgänglig redan i samband med den första virkesaffären.

Läs mer om UPM Skog -partnerskap

Förmånen kan ge partnerkunden en rejäl summa i efterhand

När det är dags för affärer funderar virkessäljaren ofta över varför virkespriset i prisstatistiken ger något annorlunda noteringar än den egna offerten. Det är ett naturligt fenomen. Redan det att alla objekt är olika leder till små variationer på bägge sidor om genomsnittspriserna.

Det är särskilt trevligt att partnerkunderna meddelar oss att prissättningsförmånen vid virkeshandel är viktig och ändamålsenlig. Kunderna har upplevt att det är mycket belönande och smidigt att sköta ärenden på ett långsiktigt sätt och i samarbete med en pålitlig partner. Ibland kan det hända att en annan aktör skulle ha kunnat ge ett bättre pris för vissa virkesslag vid tidpunkten för affären. Med anledning av prissättningsförmånen vid virkeshandel omvandlas ett pris som först är några tiotals cent lägre per kubikmeter senare oftast till en vinst på flera euro. Samtidigt blir stämplingspostens slutliga värde klart högre än vad man ens väntat sig när affären avtalades.

Rädslan för att virkespriserna stiger efter att affären har avtalats är alltså obefogad. Skogsägaren behöver inte vänta på det bästa möjliga virkespriset utan kan göra virkesaffären precis när det är mest gynnsamt för skötseln av skogen. På så sätt görs affären alltid i rätt tid.

Som bäst kan prisjusteringsförmånen ge skogsägaren en ordentlig summa i efterhand. Till exempel i år har virkespriset varierat kraftigt och i flera fall har affärernas värde stigit betydligt. Det innebär en gottgörelse på upp till tusentals euro även i normala virkesaffärer, självfallet beroende på tidpunkten för affären.

Hur prisgarantiförmånen fungerar?

Det är klokt att sälja virke när det finns ett behov

På UPM utvecklar vi tjänster för skogsägarna så att det ska gå så smidigt som möjligt att sköta skogsärenden. Vi hoppas att prissättningsförmånen vid virkeshandel som ingår i UPM Tillväxt-partnerskapsprogrammet ska undanröja osäkerheten när affären avtalas.  Skogsägaren ska inte behöva lista ut när det är klokt att sälja virke, utan sälja det när det finns ett behov. I alltför täta skogar avtar beståndets tillväxt överraskande snabbt. Genom att förnya avverkningsmogna skogar säkerställer skogsägaren god avkastning från skogen och undviker naturskador som hotar gamla skogar.

Vi vill att skogsägarna får den bästa avkastningen från den egna skogsegendomen och når de övriga målen som ställts upp för skogen. En ansvarsfull virkesaffär uppkommer när avverkningar utförs i rätt tid med tanke på din skog. Då är avkastningen också den bästa möjliga på lång sikt. Nödvändiga avverkningar bör göras när de är aktuella med tanke på utvecklingen av skogsbeståndet.

Mångvärdiga skogar som mår bra ger både glädje och regelbundna virkeshandelsinkomster även på lång sikt. På detta sätt växer skogen bra och hålls livskraftig.

Gör affären i tid för att säkerställa det bästa resultatet

Virkeshandeln präglas för tillfället av stabila virkespriser. Det är svårt att förutspå prisutvecklingen och därför torde UPM Tillväxt-partnerkunderna inom den närmaste framtiden göra de bästa virkesaffärerna genast i december. I dessa affärer kan den nuvarande goda prisnivån säkerställas och träden kan omfattas av prissättningsförmånen vid virkeshandel. Samtidigt kan objektet för virkesaffären införas i avverkningsprogrammen och eventuella förskott på virkesaffären betalas redan i januari.

Allt slags virke efterfrågas. Vi vill även i fortsättningen hjälpa skogsägarna att få den bästa avkastningen från skogen. Om du ännu inte är vår partner kan du diskutera det avgiftsfria partnerskapet med din skogskundansvariga. Vi hörs!

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område