Virkesaffärer på nätet

Du kan göra virkesaffärer även på nätet – enkelt, säkert och med hänsyn till skogens behov. I webbtjänsten UPM Skog hittar du avverkningsförslag och den rekommenderade tidpunkten för avverkningarna. Du kan lämna en offertbegäran, godkänna offerten och följa hur virkesaffären framskrider.

En virkesaffär på nätet är precis lika unik som en virkesaffär som görs ansikte mot ansikte. Oavsett hur du gör virkesaffären, dvs. elektroniskt, ansikte mot ansikte eller som en kombination av dessa, sörjer vi för att alla åtgärder som behövs i din skog görs med yrkesskicklighet – och precis i rätt tid. I webbtjänsten UPM Skog kan du göra virkesaffärer när det passar dig bäst.

Fem steg för att göra en virkesaffär i upmskog.fi:

  1. Registrera dig och/eller logga in.
  2. Välj de avverkningar som ska utföras.

  3. Lämna en offertbegäran.

  4. Godkänn offerten.

  5. Följ hur virkesaffären framskrider.

Informationen om skogstillgångar möjliggör omfattande elektroniska tjänster

I webbtjänsten UPM Skog hittar du avverkningsförslag som grundar sig på informationen om skogstillgångar eller på en skogsbruksplan som utarbetats för dig. Om du har beställt en skogsbruksplan av oss finns informationen om dina skogstillgångar redan i tjänsten. Du kan också ge ditt samtycke till att informationen om dina skogstillgångar överförs från tjänsten minskog.fi om figurdata för din skogsfastighet inte finns i tjänsten. På så sätt får du tillgång till de bästa elektroniska tjänsterna och kan begära offerter.

Välj avverkningar och lämna offertbegäran

När du har loggat in i tjänsten kan du börja göra virkesaffärer i avsnittet Försäljning och skötsel i webbtjänsten UPM Skog. Där ser du en förteckning över åtgärdsförslag för dina skogsfastigheter och de rekommenderade tidpunkterna för åtgärderna. Du kan också avgränsa åtgärderna med verktyget Filtrering av åtgärder som du hittar i övre kanten i avsnittet.

toimenpiteiden_suodattaminen_sv.JPG

Med detta verktyg kan du välja den skogsfastighet du vill granska och tidpunkten för avverkningarna. Om avverkningsbehovet du planerar inte finns bland förslagen kan du också enkelt fastställa det själv.

määrittele-toimenpide_sv.JPG

Du kan komplettera din offertbegäran med tilläggsuppgifter som till exempel figurens särdrag eller önskad tidpunkt för avverkningen.

När du har skickat offertbegäran kan du granska den i avsnittet Avtal och vid behov även återkalla den.  

Godkänn offerten och följ virkesaffärens framskridande

Din skogskundansvariga gör sig förtrogen med din offertbegäran och gör vid behov ett besök i din skog. Du får en offert på virkesaffären inom en vecka efter att du har skickat begäran.

Du hittar offerten under Avtal i webbtjänsten UPM Skog. Där kan du godkänna eller förkasta den. Om du godkänner offerten får du per e-post en länk via vilken du undertecknar virkeshandelsavtalet elektroniskt.

Under Avtal kan du granska dina virkeshandelsavtal och deras status, mätningar, betalningar och din virkeshandelsbonus. 

Även om virkesaffärerna kan göras i webbtjänsten UPM Skog från början till slut kan du ändå alltid komma överens med din skogskundansvariga om ett skogsbesök eller kontakta vår kundservice om du har frågor som gäller virkesaffären eller användningen av webbtjänsten.

Din skogskundansvariga stöder dig i alla skeden av virkesaffären

Även om virkesaffären kan göras elektroniskt utan att du träffar din skogskundansvariga har du alltid tillgång till skogsexpertens sakkunskap. Du kan till exempel komma överens om ett möte för att underteckna avtalet. Du kan också be att din skogskundansvariga utarbetar offerten för dig och du godkänner den i webbtjänsten. Varje skog och varje skogsägare är unik och därför behöver inte de elektroniska virkesaffärerna heller vara likadana. 

 

Titta på webbföreläsningen: Näin teet puukaupan vaivattomasti verkossa (på finska)

 
 
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer