Överföring av uppgifter om skogstillgångar
- Läs anvisningarna om hur du ger ditt samtycke

Med hjälp av dessa anvisningar kan du ge ditt samtycke till att dina uppgifter om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi får överföras till UPM:s datasystem. När du har gett ditt samtycke får du bland annat tillgång till UPM Skogs omfattande elektroniska tjänster och du kan till exempel göra virkesaffärer på nätet.

När informationen om skogstillgångarna har överförts kan du göra följande i webbtjänsten UPM Skog:

 - granska situationen beträffande din skogsegendom i detalj

- få reda på avverkningsmöjligheterna och skötselbehoven i din skog

- kontrollera de beräknade inkomsterna och utgifterna för din skog

- granska utvecklingsprognoserna för trädbeståndet

- använda verktyg som gör det lättare att kontrollera skogsegendomen

- göra elektroniska virkesaffärer och beställa skogsvårdstjänster.

 

Läs mer om hur du kommer igång med skogsvården genom att utnyttja informationen om skogstillgångar.

Eftersom det kan finnas brister i uppgifterna om skogstillgångar i tjänsten MinSkog.fi kan uppgifterna om skogstillgångarna i fastighetens område fattas helt eller delvis. Obs! Dödsbodelägare kan logga in i tjänsten när bouppteckningshandlingen eller en bekräftad delägarförteckning har lämnats in till Skogscentralen.

 

 

 

1. Öppna länken till tjänsten MinSkog.fi här


2. Logga in i tjänsten med dina bankkoder, med certifikatkort eller med mobilcertifikat (tjänster till skogsägar)

 
 

 

När du har loggat in öppnas sidan Ärenden > Utlämnande av skogsdata i tjänsten MinSkog.fi. Tjänsteleverantören som du ger ditt samtycke till är UPM Kymmene Oyj, Helsingfors.

 

  1. Aktivera fältet ÖVERFÖR UPPGIFTERNA under GE SAMTYCKE TILL ATT AKTÖREN får överföra uppgifterna om skogsdata. Om du har fler än en fastighet kan du välja vilka du aktiverar på samma gång.  
  2. Klicka på SPARA.
 

 

Samtycke till överföring av uppgifter om skogstillgångar som gäller fastigheten har getts. Uppgifterna syns i den inloggade användarens tjänst i upmmetsa.fi om cirka 3–5 vardagar.