METSÄNARVOLASKURIN KÄYTTÖEHDOT

 

Palvelun käyttäminen

Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot jatkamalla Metsänarvolaskurin (jäljempänä Palvelu) käyttöä.

Palvelun kuvaus

UPM tuottaa metsänomistajan (jäljempänä Käyttäjä) käyttöön verkossa toimivan maksuttoman palvelun. Palvelusta Käyttäjä saa käytettävissä oleviin tietolähteisiin perustuvan suuntaa-antavan näkemyksen metsätilansa arvosta ja puuston määrästä.  Palvelu esittää kiinteistötunnuksen avulla yksilöidystä metsätilasta sijainnin ja rajat kartalla, pinta-alan, puuston arvon, puulajijakauman, puuston kokonaismäärän ja ikärakenteen sekä niihin perustuvia toimenpide-ehdotuksia. Palveluun ei sisälly tietoa tilan omistajasta.

Palvelu perustuu julkisesti saatavilla oleviin tietolähteisiin ja kiinteistötietojärjestelmään, joita koskeva tarkennus on näiden käyttöehtojen lopussa.

Palvelu on tarkoitettu Käyttäjän oman metsätilan tietojen tarkasteluun. Käyttäjällä on tilaisuus olla yhteydessä UPM:n asiakaspalveluun Palvelun sisältämän viestiyhteyden välityksellä.

Tietotekniset järjestelmät ja niiden toimivuus

Käyttäjällä tulee olla palvelun toimituksen edellyttämät laitteet, tietotekniset ohjelmat ja yhteydet käytössään. Palvelun saatavuudessa voi esiintyä järjestelmäteknisistä syistä käyttö- ja huoltokatkoja tai muita keskeytyksiä.

Käyttäjä vastaa laitteidensa ja ohjelmistojensa tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä kaikilta osin.

 

Palveluun sisältyvien tietojen luotettavuus

Käyttäjän tulee ennen Palvelusta saatavien tietojen käyttämistä päätöksenteon ja toimenpiteiden perusteena varmistua lisäksi muilla tavoin tietojen paikkansapitävyydestä ja soveltuvuudesta aiottuun käyttötarkoitukseen.

Puustotiedot perustuvat käytettävissä oleviin metsävaratietoihin. Näin ollen esitettäviin tietoihin sisältyy epätarkkuuksia ja virhemahdollisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi epätarkoista tai virheellisistä lähtötiedoista tai tietojen puuttumisesta. Puun hintatieto perustuu julkaistuun tilastotietoon. Palveluun sisältyvää ehdotusta ei ole pidettävä osto- tai myyntitarjouksena. Varsinaiseen metsänhakkuu- tai metsänhoitotyösopimukseen johtavan tarjouksen tekeminen edellyttää yleensä sovelluksen tietojen tarkentamista.

UPM Metsä tarjoaa puukauppaan ja metsänhoitotöihin liittyviä palveluja toiminta-alueellaan. Tarkimman tiedon palvelujen saatavuudesta saa UPM Metsän palvelukeskuksesta (metsäpalvelukeskus: palvelukeskus@upm.com, 0204 16 5100)

 

Immateriaalioikeudet

Kaikki oikeudet palveluun kuuluvat UPM:lle. Käyttäjä ei ole oikeutettu käyttämään palvelua muuhun kuin omaan metsätalouteen liittyvään tarkoitukseen. Palvelua tai palvelun tietosisältöä ei saa välittää edelleen eikä käyttää osana muuta liiketoimintaa tai tarjottavia palveluja.

 

Palvelun toimittamiseen liittyvät vastuut ja vastuunrajoitus

UPM ei vastaa mistään Palveluun sisältyvistä virheistä eikä Palvelun käytöstä Käyttäjälle tai ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä sopimuksella ei siirretä UPM:lle vastuuta Käyttäjän   metsätalouden harjoittamista ja yritystoimintaa koskevista päätöksistä miltään osin.

UPM käsittelee Palvelun käyttäjien tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietoja käyttäjistä ei luovuteta ulkopuolisille. Teknistä lokitietoa tallentuu palvelun tuottajalle kehittämistoimenpiteitä ja palvelun käytön seurantaa varten.

 

Käyttöehtojen muuttaminen

Tähän dokumenttiin voi tulla tarkennuksia tai muutoksia, jotka johtuvat esimerkiksi säädösten, järjestelmien tai toimintatapojemme muutoksista

 

Palvelun käyttämät tietolähteet

Puustotiedot:

Luonnonvarakeskus: Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2015. Linkki https://www.luke.fi/uutiset/uudet-metsavarakartat-ovat-avoimesti-saatavissa/ 

Metsäkeskus: metsään.fi -palvelun avoin tietoaineisto.

Linkki https://www.metsaan.fi/rajapinnat

 

Puuston hintatiedot:

Luonnonvarakeskuksen “Metsäteollisuus ry:n puukaupan viikkoseuranta”-aineisto

Kiinteistön sijainti, rajat ja pinta-ala:

Maanmittauslaitoksen ylläpitämä kiinteistötietojärjestelmä.