UPM Plantor

Förutsättningarna för skogens framtida framgång sås redan i början. UPM Plantor hjälper dig att välja ett högklassigt alternativ som passar just din skogsfigur.

UPM Plantor – börja rätt för att säkra en sund och lönsam skog

När det är dags att förnya skogen säkrar du skogens hälsa, tillväxt och avkastning genom att välja rätt plant- eller frömaterial. Undersökningar visar att plantorna som vi odlar ur förädlade frön är mer tåliga mot naturskador och producerar avsevärt mer och högklassigare virke under skogens omloppstid.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du säkerställer de bästa förutsättningarna för skogens tillväxt

Alla UPM Plantor och frön är resultatet av årtionden av utveckling och kunnande. Du får plantor för din skog vars rot och skott, rotklump, ålder och längd är i rätt proportion.

Din skogsmark förnyas snabbt mot lönsam tillväxt

Framgångsrik skogsförnyelse är beroende av högklassigt skogsodlingsmaterial och markberedning. En investering i båda två garanterar avkastning på din skog.

Du väljer ett lämpligt odlingsmaterial för tillväxtförhållandena

Tillväxtförhållanden varierar beroende på skogsmark och område. Metoderna för skogsförnyelse, dvs. markberedning och skogsodlingsmaterial, väljs därför ut efter tillväxtförhållanden. Vi hjälper dig att välja rätt trädslag och markberedning för ståndorten.

Vad ingår i tjänsten UPM Plantor?

  • Val av skogsodlingsmetod och trädslag

  • Bedömning av plant- eller frövolym

  • Kostnadskalkyl

  • Beställning av skogsodlingsmaterial med skogsvårdsavtal

  • Plan för plant- eller fröleverans

  • Meddelande till skogsägaren när plantorna eller fröna har kommit

  • Kvalitetskontroll

  • Plant- eller fröleverans

  • Källinformation om skogsodlingsmaterial

Vi erbjuder plantor för gran, tall och vårtbjörk samt frön för tall i samband med virkeshandeln.


Våra plantor har beviljats Nyckelflaggan som ett bevis för finländskt arbete. Alla våra plantor är till 100 procent av finländskt ursprung. 

 

Tidpunkt

Du kan avtala i samband med virkeshandeln om en plant- eller fröbeställning året runt. Leverans enligt avtalet i maj–september.

Pris

Tallplantor från 0,17 € /st.

Granplantor från 0,26 € /st.

Björkplantor från 0,33 € /st.

+ moms 24 %

Begär offert på plantor eller frön
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer
Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois
Artikel | 2 min

Små björkplantor från UPM:s plantskola i Jorois

Läs mer