UPM Plantering

UPM Plantering i kombination med plant- eller frömaterial och markberedning garanterar en snabb tidig utveckling av skogen och möjliggör en framgångsrik skogsförnyelse.

UPM Plantering – förutsättningar för framtida avkastning 

UPM plantering hjälper dig att enkelt säkra förutsättningarna för skogens framtida tillväxt. Vi hjälper dig att välja den mest lämpliga metoden för plantering eller sådd för din skogsfigur för att säkra att skogen börjar växa.

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Du säkerställer hög kvalitet i den viktiga planteringen och sådden

UPM Plantering baseras på de bästa skogsodlingsresultaten som observerats i våra egna skogar. Vi har inventerat förnyelsen av våra skogar regelbundet i nästan 20 år och använder resultaten för att utveckla våra förnyelsemetoder och skogsodlingsmaterial.

Det är enkelt att få din skog produktiv efter förnyelseavverkingen

Det ligger i ditt och din skogs intresse att planera för skogsförnyelsen så snart som möjligt efter förnyelseavverkningen för att inte förlora de första tillväxtåren av din nya skog. Med UPM Plantering går arbetet enkelt och genomförs i enlighet med den överenskomna tidsplanen.

Du säkerställer en lämplig odlingsmetod för tillväxtförhållandena

Tillväxtförhållandena varierar beroende på skogsmark och område. Valet av skogsförnyelsemetoder anpassas därför alltid efter figurens växtplats. Vi hjälper dig att välja rätt planteringsmetod som är lämplig för trädslaget och markberedningen.

Vad ingår i UPM Plantering?

  • Röjning av området som förnyas* 

  • Markberedning*

  • Plant- eller frömaterial*

  • Kostnadskalkyl

  • Avtal om produkt med skogsvårdsavtal

  • Skogsägaren meddelas när arbetet inleds

  • Planteringsarbete eller maskinellt arbete

  • Kvalitetskontroll

  • Uppdatering av informationen i en eventuell UPM Skogsbruksplan

*Genomförs vid behov. Kunden debiteras för kostnaden.

Planteringen kan göras manuellt med planteringsrör eller maskinellt. I maskinell plantering eller sådd utförs markberedningen samtidigt med planteringen.

Titta på videon

 

Tidpunkt

Skogsförnyelseskede efter markberedningen

Pris

Från 0,30 €/st. 

+ moms 24 %

Begär offert på plantering
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär
Artikel | 4 min

Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär

Läs mer