UPM Markberedning

Med hjälp av UPM Markberedning tar du hand om de grundläggande kraven för en framgångsrik skogsförnyelse och uppfyller skyldigheten att förnya skogen enligt skogslagen.

UPM Markberedning – när det är dags att förnya skogen

Du säkerställer bästa ekonomiska resultatet för din skog då markberedningen och odlingsmaterialet valts rätt med tanke på ny tillväxt. Med hjälp av UPM Markberedningen skapar du idealiska tillväxtplatser för dina plantor. 

Vilken nytta har jag av tjänsterna?

Säkerställ en framgångsrik förnyelse

Markberedning har stor betydelse för en lyckad skogsförnyelse. Förnyelsen lyckas bäst när du väljer den bäst lämpade markberedningsmetoden för förnyelseträdslaget.

Den nya trädgenerationen får bästa möjliga tillväxtförhållanden

UPM Markberedning säkerställer att plantorna får ett försprång i förhållande till annan vegetation och underlättar planteringsarbetet. Åtgärden garanterar gynnsamma närings-, temperatur- och fuktighetsförhållanden för tillväxt. Markberedningen förebygger också snytbagge- och sorkskador.

Din skogsmark kommer att förnyas snabbt mot ny lönsam tillväxt

Skogsförnyelsen är starkt beroende av att man lyckas skapa ett livskraftigt plantbestånd på en gång. Markberedning spelar en viktig roll i skapandet av ett plantbestånd. Alla markberedningsmetoder som vi erbjuder används i UPM:s egna skogar.

Vad ingår i UPM Markberedning?

 • Plan för markberedning av förnyelseareal

 • Kostnadskalkyl

 • Avtal om markberedning med skogsskötselavtal

 • Fastställande av arbetsområdet

 • Val av markberedningsmetoder

 • Beaktande av naturobjekten

 • Meddelande till skogsägaren när arbetet inleds

 • Genomförande av markberedningen

 • Markberedningsarbetet

 • Kvalitetskontroll

 • Uppdatering av figuruppgifterna i UPM:s datasystem

Harvning, fläckupptagning och olika högläggningsmetoder är några av markberedningsmetoderna. Skogsplantering och sådd kan göras manuellt eller maskinellt. I maskinell plantering och sådd görs odlingsarbetet samtidigt med markberedningen.

Tidpunkt

Bereder marken för plantering av plantor eller sådd av frön i samband med skogsförnyelse

Pris

Från 308 €/ha

+ moms 24 %

Begär offert på markberedning
Markberedning påskyndar skogens tillväxt avsevärt
Artikel | 5 min

Markberedning påskyndar skogens tillväxt avsevärt

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer