Skogens biologiska mångfald är en rikedom

Genom att vårda och skydda skogarna stöder vi deras hälsa och säkerställer deras mångfald för framtiden.

Naturvårdstjänster är ett nytt servicepaket för UPM Tillväxt-partners. Med denna tjänst vill vi säkerställa att våra partnerkunders skogar sköts med respekt för biologisk mångfald och skogens behov. Skogens biologiska mångfald bidrar till att förebygga skogsskador, hålla skogen vital och motståndskraftig i ett föränderligt klimat.

Vi lovar att ta hänsyn till dina och din skogs behov i alla våra tjänsteutföranden. Låt oss tillsammans ta hand om våra skogar.

 
 

Hittade du inte den person eller ort du sökte? Kontakta vår kundservice 0204 16 5100 eller palvelukeskus@upm.com.

 

 

Kontakta den skogskundansvariga i ditt område.

Se kontaktuppgifter

 

Sköt dina skogsärenden smidigt på nätet.

Till tjänsten

 

Lämna kontakt- eller offertbegäran.

Till blanketten

 

Kontakta vår
kundservice.

Se kontaktuppgifter