Förnyelseavverkning

Förnyelseavverkning görs i en förnyelsemogen skog.

En förnyelsemogen skog är vanligen 60–100 år och stammarnas medeldiameter på 1,3 meters höjd är minst 24–30 cm.  En noggrannare bestämning av den förnyelsemogna skogen görs utgående från ståndorten och trädslaget.

Den ekonomiska avkastningen från en förnyelsemogen skog sjunker under de närmaste åren och därför är det olönsamt att inte utföra åtgärder i skogen. En gammal skog löper dessutom stor risk att drabbas av svamp- och insektsjukdomar. Vid sidan av sjukdomar drabbas en förnyelsemogen skog speciellt lätt av stormskador.

Vid en förnyelseavverkning tas trädbeståndet till vara med hänsyn till miljö- och naturvårdssynpunkter.  Vanligen ger en förnyelseavverkning skogsägaren 7 000–15 000 € per hektar i rotprisinkomster. Inkomstens storlek påverkas framför allt av trädslaget och trädbeståndets volym samt enhetspriset för virkesslagen.

Det enklaste sättet att klarlägga avverkningsbehoven i din skog är att kontakta en skogsfackman vid UPM som ger de bästa råden.

En partner som säkerställer skogens tillväxt
Artikel | 4 min

En partner som säkerställer skogens tillväxt

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen
Artikel | 3 min

Tips för att fylla i skogsskattedeklarationen

Läs mer