UPMSkog

Förnyelseavverkning

Förnyelseavverkning görs i en förnyelsemogen skog.

En förnyelsemogen skog är vanligen 60–100 år och stammarnas medeldiameter på 1,3 meters höjd är minst 24–30 cm.  En noggrannare bestämning av den förnyelsemogna skogen görs utgående från ståndorten och trädslaget.

Den ekonomiska avkastningen från en förnyelsemogen skog sjunker under de närmaste åren och därför är det olönsamt att inte utföra åtgärder i skogen. En gammal skog löper dessutom stor risk att drabbas av svamp- och insektsjukdomar. Vid sidan av sjukdomar drabbas en förnyelsemogen skog speciellt lätt av stormskador.

Vid en förnyelseavverkning tas trädbeståndet till vara med hänsyn till miljö- och naturvårdssynpunkter.  Vanligen ger en förnyelseavverkning skogsägaren 7 000–15 000 € per hektar i rotprisinkomster. Inkomstens storlek påverkas framför allt av trädslaget och trädbeståndets volym samt enhetspriset för virkesslagen.

Det enklaste sättet att klarlägga avverkningsbehoven i din skog är att kontakta en skogsfackman vid UPM som ger de bästa råden.

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats
Artikel | 1 min

Kom ihåg 3 saker när du besöker en skogsarbetsplats

Läs mer
Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna
Artikel | 3 min

Skogsodling, arbertsinstruktion till skogsägarna

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer