Förnyelseavverkning

Förnyelseavverkning görs i en förnyelsemogen skog.

En förnyelsemogen skog är vanligen 60–100 år och stammarnas medeldiameter på 1,3 meters höjd är minst 24–30 cm.  En noggrannare bestämning av den förnyelsemogna skogen görs utgående från ståndorten och trädslaget.

Den ekonomiska avkastningen från en förnyelsemogen skog sjunker under de närmaste åren och därför är det olönsamt att inte utföra åtgärder i skogen. En gammal skog löper dessutom stor risk att drabbas av svamp- och insektsjukdomar. Vid sidan av sjukdomar drabbas en förnyelsemogen skog speciellt lätt av stormskador.

Vid en förnyelseavverkning tas trädbeståndet till vara med hänsyn till miljö- och naturvårdssynpunkter.  Vanligen ger en förnyelseavverkning skogsägaren 7 000–15 000 € per hektar i rotprisinkomster. Inkomstens storlek påverkas framför allt av trädslaget och trädbeståndets volym samt enhetspriset för virkesslagen.

Det enklaste sättet att klarlägga avverkningsbehoven i din skog är att kontakta en skogsfackman vid UPM som ger de bästa råden.

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer