Metsästä turvaa aktiiviselle metsänomistajalle

09/16/2020 05:15:00

Metsänomistaja kohtaa tänä päivänä paljon epävarmuuksia. Koronavirustilanne luo poikkeusjärjestelyjä yhteiskuntaan, talouteen ja yksittäisen ihmisen arkeen. Myös metsäalaa tilanne heiluttaa. Kohtaamme tuotemarkkinoiden haasteet, jotka heijastuvat suoraan tehtaiden puutarpeisiin ja edelleen puukauppaan.

Poikkeusajan vaikutukset näkyvät konkreettisesti myös arjen asiakaskohtaamisissa, joissa turvaetäisyydet ja hygienia on huomioitava huolella. Metsäasioita hoidetaan kasvavissa määrin myös verkossa. Siihen monipuolinen UPM Metsä -verkkopalvelu tarjoaa joustavat aikaan ja paikkaan sitomattomat mahdollisuudet.

Metsä turvaa tulevaisuuden myös poikkeusaikoina

Metsä luo myös yleisen epävarmuuden aikana turvallisuuden tunnetta. Tänäkin kesänä puustot ovat kehittyneet tuttuun tapaan. Luonto palkitsee aktiivista metsänhoitajaa puuston elinvoimaisuudella ja kasvulla. Taimet venyttävät latvojaan kohti taivasta, ja isommat puut järeytyvät lisäten arvopuun määrää.

Metsänomistajille jokainen kasvukausi luo uusia hakkuumahdollisuuksia ja -tarpeita. Puiden tuotantokoneisto – tuuhea ja elävä latvus – tarvitsee uutta kasvutilaa. Tarpeellisten harvennushakkuiden ohessa kannattaa vanhuuttaan heikentyvät metsiköt uudistaa virkeiksi uusiksi metsiksi. Metsikön kiertokulku ei pysähdy edes tällaisena poikkeuksellisena vuotena!

Metsä on hyvä pankki vain, jos puustossa on elinvoimaa

Metsä on palkitseva sijoituskohde: kun sinne tekee metsänhoitotöiden aikaan järkevät panostukset, voi tuotoista nauttia myöhemmin. Kun metsää hoitaa aktiivisesti, on järkevää myös toteuttaa hakkuut oikeaan aikaan. Tutkimusten mukaan oikea-aikaisilla hakkuilla on merkittävä vaikutus metsätalouden kannattavuuteen. Vanhan sananparren mukaan metsä tosiaan on hyvä pankki. Mutta sillä edellytyksellä, että puuston elinvoimasta pidetään huolta.

Kaikenlaisille kohteille on puumarkkinoilla kysyntää. Leuto viime talvi siirsi jonkin verran varannoissa olevien talvikohteiden korjuita tulevaan talveen – ja siksi oston painopisteenä ovat erityisesti sulan maan aikana korjattavissa olevat leimikot. Syksyn puukauppatilanne mahdollistaa kuitenkin hyvin erilaisten kohteiden kasvutuottojen tuloutukset. Myös puun hinta on kestänyt ”korona-ajan” hyvällä ja vakaalla tasolla.

Olisiko sinulla tänä syksynä metsäpankissa käynnin aika?