Virkeshandelspengarna har också ett tidsvärde

05/21/2018 13:20:20

Idag går det jättesmidigt att göra en virkesaffär och du kan kolla vilken dag virkeshandelspengarna betalas med ena handens fingrar.

Den traditionella virkeshandeln finns nu i en digital version och du kan göra virkesaffärer elektroniskt till exempel hemma i soffan. Även virkeshandelspengarna rör sig obehindrat, eftersom UPM Finansieringstjänst för virkeshandel ger skogsägaren tillgång till största delen av avverkningsavtalets försäljningspris på sitt konto inom fem bankdagar.

Tid är pengar

Varje skogsägares ekonomi ser olika ut och det finns flera användningsobjekt för intäkterna från virkesförsäljning. Det kan handla om en investering eller placering, en husrenovering, en hobby eller familjens gemensamma semesterresa. Vare sig det handlar om investering eller konsumtion, säger man att pengarna också har ett tidsvärde. Virkeshandelns snabba kontantbetalning kan ha olika slags mervärde för skogsägaren. Pengarna kan investeras för god avkastning eller användas för konsumtion. Enligt finansiell teori ska också en fördröjd konsumtion kompenseras. Ju snabbare man får tillgång till pengarna, desto mer får man ut av dem just nu. Vi gjorde virkeshandeln ytterst likvid genom att koppla den till en finansieringstjänst. Tjänsten är också svaret på snabba penningbehov enligt principen om att största delen av försäljningspriset betalas kontant inom en vecka, oberoende av avverkningens tidpunkt. Finansieringen ordnas genom fordringshandel av virkesintäkterna via UPM:s samarbetspartners finansieringsbolag.

Skatteavdrag ger tilläggsförmån

Vad kostar då finansieringstjänsten? Kostnaderna omfattar grundavgift 200 euro (+ moms) och räntekostnader. Räntekostnaden är 3 mån. Euribor + 1,75 %. Referensräntan noteras dock alltid som minst 0 %.

Här följer ett exempel. Sten Skogsägare, UPM:s partnerskapskund, gjorde en virkesaffär år 2017 och beslöt att använda finansieringstjänsten för virkeshandel. Virkesaffärens momsfria pris var 25 000 euro, varav 80 % dvs. 20 000 euro betalades till Sten. På Stens försäljningsprisbetalning gjordes förskottsinnehållning och en reservering för löptidens kostnader. Dessutom lades mervärdesskatten till. Efter utförd avverkning betalades återstoden av priset, i detta fall sju månader efter köpet, varvid också räntan slutade löpa. Avverkningen gav virke till ett värde av 26 000 euro. Av slutbetalningen överfördes 20 000 euro till finansieringsbolaget och 6 000 euro till Sten, inklusive mervärdesskatt. Även den överflödiga räntereserveringen återbetalades till Sten. Under den förverkligade finansieringsperioden låg 3 mån. Euribor hela tiden på minus, så ränte-% för finansieringstiden var 1,75 procent.

Finansieringstjänsten gav upphov till följande kostnader för Sten under sju månader:

Försäljningspriset som betalas via finansieringstjänsten beskattas på samma sätt som försäljningsintäkter för virke. Finansieringstjänstens grundavgift och räntekostnaden är avdragsgilla i skogsbrukets beskattning oberoende av försäljningsprispengarnas användningsändamål. Skattmasen överraskar inte, trots att man använder finansieringstjänstens konstantbetalning för hushållets konsumtion.

Ifall Stens virkesaffär hade gällt ett vinterobjekt som avverkats under den vinter som följer på tillväxtperioden efter köpet och slutbetalningen hade utbetalats till exempel 14 månader efter köpet, skulle finansieringskostnaden med motsvarande ränta har varit 495 euro efter skatteavdrag I detta fall hinner också ett trädbestånd som växer dåligt under tillväxtperioden växa till sig ytterligare ett par procent för att täcka finansieringskostnaderna.

Smidig finansieringsförhandling

Beroende på ärendehanteringen kan du med UPM Finansieringstjänst för virkeshandel får 55–80 % av virkesintäkterna på ditt konto inom en vecka. Detta är antagligen också en av de allra smidigaste finansieringsförhandlingarna, eftersom finansieringstjänsten ordnas som en del av virkesaffären.

Använd vår finansieringsräknare (på finska) för att beräkna hur mycket virkesintäkter du kan få.

Lönsamt skogsinnehav!