Tiesitkö tämän turvemaiden kesäkorjuusta? Hyvä korjuujälki ja korkeampi puun hinta

Kesä on hyvää aikaa korjata turvemaita. Nykymenetelmillä ja -kalustolla puunkorjuu onnistuu laadukkaasti turvemailla myös sulan maan aikaan. Kesäkorjuu palkitsee myös metsänomistajaa, sillä kesäkohteissa puun hinta on talvikohteita korkeampi.

Moni lykkää turvemaan puunkorjuuta turhaan. Yleinen harhaluulo on, että turvemaita voi korjata vain talvella, kun maa on jäässä.

- Jos kesällä on kuivaa ja keliolosuhteet hyvät, korjuuvaurioiden riski on itse asiassa pienempi kuin talvella, kertoo UPM Metsän metsäpalvelupäällikkö Jarkko Karppinen.

Useampana talvena lauhat kelit ovat häirinneet turvemaiden korjuuta. Kun maasto on märkää ja vähälumista, urapainaumien riski nousee.

- Parhaiten kantavilla turvemailla kannattaa hyödyntää myös kuivat kesäolosuhteet. Samalla voidaan varmistaa näiden kohteiden oikea-aikainen hakkuu. Harvennetulla metsällä on parhaat kasvuedellytykset ja metsätalouden tuotto paranee.

Kesäkorjuussa suunnittelu tärkeää

Kesällä turvemaiden paras korjuuaika alkaa kesäkuussa ja jatkuu elokuulle. Turvemaiden kesäkorjuussa hyvä ennakkosuunnittelu on tärkeää.

- Hyvä kesäkorjuukohde on sellainen, jossa puustoa on kohtuullisen paljon. Mitä enemmän on lehtipuuta, sen parempi. Lehtipuun oksalatvuksen rakenne on sitkeää, eikä se pirstoudu ajokoneen pyörien alla. Myös mäntyä ja kuusta voidaan korjata kesällä, jos puuta on riittävästi.

Metsäasiakasvastaava käy maastossa ja selvittää etukäteen ajourien paikkoja ja ojaverkostoa. Korjuun suunnittelussa hyödynnetään erilaisia materiaaleja: korjuukelpoisuuskarttoja, maastonpinnanmuotoja ja puustotietoja.

- Ajourat suunnitellaan siten, että turvemaalla ajettava osuus on mahdollisimman lyhyt, maksimissaan 200-300 metriä.

Hyvä kalusto varmistaa laatua

Kesäkorjuussa käytetään keskiraskasta kalustoa, jolla maastoon jää mahdollisimman vähän jälkiä.

- Usein uskotaan, että turvemailla tulisi käyttää pieniä koneita. Asia on päinvastoin. Keskiraskaalla kalustolla maastoon tulee vähemmän jälkiä kuin pienellä koneella.

Keskiraskaassa kalustossa on suuremmat ja leveämmät telat, jolloin maaston pintapaine jää pieneksi. Lisäksi ajokertoja tarvitaan vähemmän kuin pienemmällä koneella ajettaessa.

- Kesäkorjuussa on tarkat laatuvaatimukset ja korjuulaatua valvotaan. Kesällä myös valoisuudella on suuri merkitys korjuujälkeen. Metsäkoneenkuljettajan on helpompi työskennellä ja myös puuvalinta on helpompaa.

Myös osittainen korjuu mahdollista

Turvemaita on eri puolilla Suomea. Kesäkorjuuseen soveltuvia turvemaita on erityisesti Keski- ja Etelä-Pohjanmaalla, mutta myös muualla Suomessa.

Mahdollista on myös korjata osa leimikosta kesällä ja jättää osa talveen.

- Välillä on tilanteita, että koko leimikkoa ei kannata korjata kesällä. Lohkottamalla leimikosta voidaan korjata kesällä ja loppuosa jäätyneen maan aikana.

Kesäkorjuun pyritään ajoittamaan siten, että takana on kuiva jakso. Jos sääolosuhteet muuttuvat, korjuu voidaan keskeyttää milloin tahansa.

- Metsänomistaja voi luottaa siihen, että korjuuta ei tehdä, jos olosuhteet muuttuvat.

Ota yhteyttä

Turvemaiden kesäkorjuusta kannattaa kysyä omalta metsäasiakasvastaavalta. Hän auttaa ja neuvoo mielellään hakkuun parhaassa ajoittamisessa.

- Kesäkorjuuta kannattaa hyödyntää. Korjuuohjelmissa on kesällä usein hyvin tilaa, ja kesäkorjuukohteiden puu on arvokkaampaa.

Hae yhteystietoja

 

Katso video turvemaan kesäkorjuusta

 
Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Puunkorjuu
Artikkeli

Puunkorjuu

Lue lisää
Kalle Ahosen ura metsurina on kestänyt yli 50 vuotta: " Aamuinen linnunlaulu saa aina hyvälle mielelle"
Artikkeli | 3 min

Kalle Ahosen ura metsurina on kestänyt yli 50 vuotta: " Aamuinen linnunlaulu saa aina hyvälle mielelle"

Lue lisää