Varför lönar det sig att göra en förhandsröjning

Röjningen förbättrar avverkningsförhållandena vilket i sin tur försnabbar avverkningen och minskar skadorna. Den förbättrar också objektets virkeshandelsvärde.

Det lönar sig att förhandsröja både gallringsobjekt och objekt för förnyelseavverkning om undervegetationen är riklig och försvårar sikten. Vid förhandsröjning avlägsnas all undervegetation och risväxtlighet som försvårar virkesavverkningen innan den egentliga avverkningen inleds. Undervegetationen röjs runt stammarna på minst en meters radie. Det blir då lättare att föra avverkningsmaskinens gripklo till trädroten och maskinförarens arbete underlättas.

En förhandsröjning före avverkning behövs ofta vid gallring av ungskog, men en röjning på förnyelseområden underlättar också avverkning av gagnvirke och energivirke samt utförandet av skogsförnyelsearbeten. Förhandsröjningen försnabbar avverkningen, förbättrar arbetskvaliteten och garanterar ett snyggt avverkningsresultat. Förbättrad sikt och synlighet ger också förbättrad arbetssäkerhet på avverkningsobjektet.

Förhandsröjning före avverkning utförs under den snöfria perioden som skogsarbete med röjningssåg. Odlingsdugliga plantor och naturobjekt röjs inte.

Ett röjt avverkningsområde förbättrar virkeshandelsvärdet och gör det intressantare som virkeshandelsobjekt.

Finns det jobb för röjningssågen i din skog? Kontakta din kontaktperson vid UPM Skog och beställ en skogsarbetare till din skog.

 

Läs mer om tjänsten UPM Förhandsröjning

UPM Förhandsröjning
Kollektion

UPM Förhandsröjning

Läs mer
Använd röjsågen säkert
Artikel | 2 min

Använd röjsågen säkert

Läs mer
Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning
Artikel | 6 min

Plantskogsskötsel ökar skogens avkastning

Läs mer
Din skog berättar när det är dags att sälja virke
Artikel | 2 min

Din skog berättar när det är dags att sälja virke

Läs mer