Miksi hakkuun ennakkoraivaus kannattaa tehdä?

Ennakkoraivaus parantaa korjuuolosuhteita, mikä nopeuttaa hakkuuta ja vähentää korjuuvaurioita. Se myös parantaa kohteen puukaupallista arvoa.

Ensiharvennusvaiheeseen kasvanut metsikkö on usein päässyt pusikoitumaan ja se saattaa olla jopa korjuukelvoton. Sellainen metsä ei houkuttele puunostajia, mutta ennakkoraivaamalla metsän voi kunnostaa puunmyyntikuntoon.

Ennakkoraivaus kannattaa tehdä niin harvennus- kuin uudistushakkuukohteella, jos alikasvos on runsasta ja haittaa näkyvyyttä. Hakkuun ennakkoraivauksessa poistetaan puunkorjuuta haittaavaa alikasvospuustoa ja risukkoa ennen varsinaista hakkuuta. Alikasvos raivataan runkojen ympäriltä vähintään metrin säteeltä, jolloin hakkuukoneen koura on helpompi viedä puun tyvelle ja koneen kuljettajan työ helpottuu.

Ennakkoraivauksella laitat metsän puunmyyntikuntoon

Hakkuun ennakkoraivaus on usein tarpeen nuoren kasvatusmetsän harvennuskohteella, mutta myös uudistusalalla tehty raivaus helpottaa ainespuun ja energiapuun korjuuta sekä metsänuudistamistöiden tekemistä. Ennakkoraivaus nopeuttaa hakkuutyötä, parantaa työn laatua ja varmistaa hyvän korjuujäljen. Parempi näkyvyys parantaa myös työturvallisuutta hakkuukohteella.

Hakkuiden ennakkoraivaus tehdään lumettomana aikana metsurityönä raivaussahalla. Yleissääntönä on, että lähes kaikki myytävää kuitupuuta pienempi puusto poistetaan. Monimuotoisuuden edistämiseksi on kuitenkin hyvä jättää jonkun verran lehtipuita ja kasvatuskelpoista kuusialikasvoa raivaamatta. Aina ei tarvitse raivata edes koko hakkuualaa. Luontokohteet jätetään raivaamatta. 

Raivattu hakkuukohde parantaa kohteen puukaupallista arvoa ja lisää sen kiinnostavuutta puukaupan kohteena. 

Onko metsässäsi töitä raivaussahalle? Ota yhteyttä paikalliseen metsäasiakasvastaavaan ja tilaa metsuri metsääsi.

 

Lue lisää UPM Ennakkoraivaus -palvelusta

UPM Ennakkoraivaus
Palvelut | 06/28/2017 13:45:45 | 2 min

UPM Ennakkoraivaus

Lue lisää
Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?
Blogi | 3 min

Pysähtyykö metsäkato? Häviävätkö laittomat hakkuut?

Lue lisää
9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen
Artikkeli | 8 min

9 kysymystä EU:n metsästrategiasta ja sen vaikutuksesta Suomeen

Lue lisää
Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?
Artikkeli | 3 min

Metsän harvennus – milloin se kannattaa tehdä?

Lue lisää