Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Plantpasset som finns utanpå plantlådan innehåller viktig information till skogsägaren. Chefen för UPM:s plantskola Anne Immonen berättar vilka uppgifter skogsägaren bör kontrollera på passet och hur plantskolan i Jorois säkerställer att skogsägarna får plantor av hög kvalitet.

Plantpasset kallas också för plantetikett, växtpass eller ursprungsintyg. När du tar emot plantor ska du alltid försäkra dig om att det finns ett plantpass på lådan.

Passet talar om att plantorna har godkänts som skogsodlingsmaterial. Av passet framgår bland annat följande uppgifter:

 • ursprung
 • plantornas ålder och antal i förpackningen
 • odlingsplats
 • försändelsedatum
 • plantpartiets nummer
 • trädslag
 • stambrevets nummer.

Kontrollera fyra saker på plantpasset

Plantpasset innehåller mycket information, men skogsägaren bör särskilt fästa uppmärksamhet vid fyra saker.

 1. Kontrollera odlingsplatsen. Många vill veta om plantorna är inhemska eller importerade. Odlingsplatsen anger var plantorna har odlats. På vår plantskola i Jorois odlar vi årligen miljontals plantor som planteras ut i våra kunders skogar. Vi har redan varit verksamma i nästan 40 år.
 2. Kontrollera stambrevets nummer. Stambrevets nummer talar om att plantorna härstammar från frökällor som godkänts för skogsodling. På plantskolan i Jorois använder vi endast godkända frökällor. Med hjälp av stambrevets nummer kan vi vid behov spåra frökällans produktionskedja.
 3. Kontrollera ursprunget. Ursprunget visar om plantorna kommer från en fröplantage eller ett skogsbestånd. Med hjälp av ursprunget kan du kontrollera om plantan lämpar sig för det önskade planteringsområdet. På Livsmedelsverkets (f.d. Evira) webbplats finns en karta över lämpliga områden beträffande fröplantage. På plantskolan i Jorois granskar vi varje plantparti för kunden för att säkerställa att plantorna lämpar sig för området där de ska planteras.
 4. Kontrollera datumen. Kontrollera försändelsedatumet på plantpasset. Då vet du när plantorna har lämnat plantskolan. Om plantorna har övervintrat nedfrysta ska du också kontrollera när fryslagringen har upphört. Datumet antecknas i kalendern på kartonglådans utsida.

 

 

taimipassi-kalenteri.jpg

Datumet då fryslagringen har upphört antecknas i kalendern på kartonglådans utsida. Bredvid kalendern har plantpasset limmats.

 

Bäst före-datumet garanterar kvaliteten

På plantskolan i Jorois antecknas också bäst före-datumet på plantpasset.  För oss är detta en viktig del av kvalitetssäkringen i vår egen leveranskedja. Lagstiftningen kräver inte denna information.

Bäst före-datumet visar tydligt när plantan senast bör planteras för att den ska börja växa på bästa möjliga sätt. Vi har arbetat i upp till två år med varje planta. Det är viktigt att detta arbete inte går till spillo på grund av alltför lång lagringstid.

Plantorna är inte nödvändigtvis oanvändbara efter bäst före-datumet, men om datumet har passerat är det skäl att följa om plantorna börjar växa.

Beställ plantorna i samband med virkesaffären

Kom alltid ihåg att beställa plantorna i samband med virkesaffären. Då kan du vara säker på att du får önskat antal plantor vid den tidpunkt som är bäst för förnyelsen. Om du beställer plantorna först på våren kan det hända att det inte längre finns plantor samma vår eller att du måste vänta längre på leveransen. Då kan du höra dig för om höstplantering av gran.

Våra partnerkunder har företräde när det gäller beställning av plantor. I samband med en virkesaffär är det enkelt att beställa plantor. Det är bara att kontakta din skogskundansvariga.

 

Tips: Så här får du plantorna att börja växa bra

 • Utför planteringen så fort som möjligt. Ju kortare plantornas lagringstid är, desto bättre. Av plantpasset framgår försändelsedagen och bäst före-datumet. Utför planteringen inom denna tid.
 • Sköt plantorna noggrant. Före planteringen ska du se till att plantorna är fuktiga hela tiden. Vattna plantorna senast dagen efter att du fått dem. Det är bra att vattna dem nästan dagligen.
 • Öppna plantlådorna. Om plantorna skickas i en tillsluten låda ska du öppna den så att plantorna får luft och ljus. Plantorna får inte förvaras i mörker.

taimipassi.jpg

Plantorna ska helst planteras så fort som möjligt. Av plantpasset framgår försändelsedagen och bäst före-datumet. Utför planteringen inom denna tid. 

 
 
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär
Artikel | 4 min

Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer