Milloin puunkorjuu alkaa metsässäni?

Puukauppa on solmittu ja leimikko on valmiina odottamassa hakkuuta, mutta milloin se kone tulee. Puunkorjuun aloittamiseen pystykauppana tehdyssä kohteessa vaikuttavat monet tekijät kuten tehtaiden puuntarve, kohteen ominaisuudet ja sääolosuhteet.

Valtaosa puukaupoista on pystykauppoja. Niiden sopimusaika on yleensä 2 - 3 vuotta, jolloin kauppakirjaan, eli metsänhakkuusopimukseen, päivämäärä on merkitty kahden tai kolmen vuoden päähän. Puun ostajan on korjattava puut hakkuualalta viimeistään sopimukseen merkittyyn päivämäärään mennessä. Jo puukauppaa tehtäessä on kohteena olevasta leimikosta selvitetty puunkorjuun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat seikat ja kohde on valmiina odottamassa oikeaa korjuuhetkeä. 

Puunkorjuu voi tapahtua sopimuksen solmimisen jälkeen nopeallakin aikataululla ja tästä ilmoitetaan aina hyvissä ajoin metsänomistajalle. Mikäli metsänomistaja haluaa tulla paikalle seuraamaan puunkorjuuta, tulee hänen noudattaa vierailijaturvallisuusohjeita

Korjuun ajoitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa:  

Tehtaiden puuntarve – mitä, paljonko, milloin?

Korjuuta suunniteltaessa tavoitteemme on, että voimme toimittaa tarvittavaa puuraaka-ainetta jalostuspaikoille oikean määrän oikeaan aikaan. Korjuuta säätelemällä pidämme pysty-, tienvarsi- ja tehdasvarastot halutun suuruisina ja meillä on puutavaralajeja varastoituna niin, että voimme toimittaa tehtaille puuta ympäri vuoden.

Onko kyseessä kesä-, talvi- vai kelirikkoleimikko?

Sääolosuhteet, puulaji ja maan kantavuus määräävät korjuuajankohdan. Kesäleimikon pystymme korjaamaan ja kuljettamaan puut sulan maan aikana. Talvileimikon voimme korjata vain maan ollessa jäätynyt ja lumen suojatessa puiden juuria. Kelirikkoleimikolle voimme mennä kaikissa olosuhteissa, myös kelirikkoaikaan keväällä tai syksyllä. Myös puulaji ohjaa korjuun ajoitusta. Maaperän kantavuuden ohella metsäteiden kunto vaikuttaa korjuukelpoisuuteen. Kaluston sekä menetelmien kehittyminen antaa nykyään mahdollisuuden toteuttaa entistä enemmän korjuuta sulan maan aikana. 

Saat lisätietoa puunkorjuun suunnittelusta metsäasiakasvastaavaltamme.  

 

 

Lue lisää Metsän henki -lehdestämme

 

Lue myös mitkä tekijät vaikuttavat leimikon hintaan

Leimikon hinnan muodostuminen
Artikkeli | 08/14/2017 09:24:56 | 3 min

Leimikon hinnan muodostuminen

Lue lisää
 

Tutustu turvemaiden kesäkorjuuseen myös videolla

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Miksi hakkuun ennakkoraivaus kannattaa tehdä?
Artikkeli | 2 min

Miksi hakkuun ennakkoraivaus kannattaa tehdä?

Lue lisää