UPMMetsä

Milloin puunkorjuu alkaa metsässäni?

Puukauppa on solmittu ja leimikko on valmiina odottamassa hakkuuta, mutta milloin se kone tulee. Puunkorjuun aloittamiseen pystykauppana tehdyssä kohteessa vaikuttavat monet tekijät kuten tehtaiden puuntarve, kohteen ominaisuudet ja sääolosuhteet.

Valtaosa puukaupoista on pystykauppoja. Niiden sopimusaika on yleensä kaksi vuotta, jolloin kauppakirjaan eli metsänhakkuusopimukseen päivämäärä on merkitty kahden vuoden päähän. Puun ostajan on korjattava puut hakkuualalta siihen mennessä. Jo puukauppaa tehtäessä on kohteena olevasta leimikosta selvitetty puunkorjuun suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat seikat ja kohde on valmiina odottamassa oikeaa korjuuhetkeä.

Korjuun ajoitukseen vaikuttaa muun muassa:  

Tehtaiden puuntarve – mitä, paljonko, milloin?

Korjuuta suunniteltaessa tavoitteemme on, että voimme toimittaa tarvittavaa puuraaka-ainetta jalostuspaikoille oikean määrän oikeaan aikaan. Korjuuta säätelemällä pidämme pysty-, tienvarsi- ja tehdasvarastot halutun suuruisina ja meillä on puutavaralajeja varastoituna niin, että voimme toimittaa tehtaille puuta ympäri vuoden.

Onko kyseessä kesä-, talvi- vai kelirikkoleimikko?

Sääolosuhteet, puulaji ja maan kantavuus määräävät korjuuajankohdan. Kesäleimikon pystymme korjaamaan ja kuljettamaan puut sulan maan aikana. Talvileimikon voimme korjata vain maan ollessa jäätynyt ja lumen suojatessa puiden juuria. Kelirikkoleimikolle voimme mennä kaikissa olosuhteissa, myös kelirikkoaikaan keväällä tai syksyllä. Myös puulaji ohjaa korjuun ajoitusta. Maaperän kantavuuden ohella metsäteiden kunto vaikuttaa korjuukelpoisuuteen.

Saat lisätietoa puunkorjuun suunnittelusta metsäasiakasvastaavaltamme.  

 

 

Lue lisää Metsän henki -lehdestämme

 

Lue myös mitkä tekijät vaikuttavat leimikon hintaan

 

Tutustu turvemaiden kesäkorjuuseen myös videolla