Generationsväxling på en skogsfastighet: dessa tips hjälper dig att lyckas

Hur gör man en lyckad generationsväxling på skogsfastigheten? När är det klokt att göra generationsväxlingen? Och vilka åtgärder krävs för att överföra skogsfastigheten till följande generation? På denna sida svarar vi på de vanligaste frågorna som gäller generationsväxling på en skogsfastighet.

Generationsväxling på skogsfastigheten: hur kommer jag i gång?

Varje generationsväxling är en unik händelse även om de centrala frågorna kring generationsväxling ofta är desamma. Det är klokt att börja planera ägarbytet i god tid och föra öppna diskussioner. Även om ingen generationsväxling är den andra lik kan andra skogsägares erfarenheter av generationsväxling hjälpa dig att komma i gång.

En generationsväxling på en skogsfastighet är förknippad med en rad olika känslor, beslut, ekonomiska konsekvenser och juridiska frågor. Därför kan det också vara bra att sätta sig in i frågan genom att läsa praktiska artiklar om generationsväxling på en skogsfastighet.

 

Vänd dig till en expert redan när generationsväxlingen planeras

När det är dags för en generationsväxling är det bra att anlita en expert som behärskar såväl skattefrågor och juridiska frågor som skogsbruksfrågor. Tillsammans med en expert framskrider generationsväxlingen planenligt, tydligt och smidigt. Det är bra att såväl överlåtaren, den nya ägaren som de andra familjemedlemmarna får uttrycka sina tankar och önskemål beträffande generationsväxlingen.  Att kartlägga önskemålen, behoven och möjligheterna är en bra start på planeringen av generationsväxlingen på en skogsfastighet.

Ägarbytet kan lösas på många olika sätt

Generationsväxlingen på skogsfastigheten kan genomföras så länge överlåtaren lever som köp, gåva eller överlåtelse av gåvokaraktär. Skogsfastigheten kan också mot andelar anslutas till en samfälld skog, vilket innebär att andelar i den samfällda skogen kan överlåtas till den yngre generationen utan att dela upp fastigheterna eller lämnas i arv. Om ägarbytet inte genomförs under överlåtarens livstid kan skogsägaren med ett testamente bestämma hur egendomen ska delas och vem den tillfaller. 

Hur görs generationsväxlingen på en skogsfastighet?

Vi samarbetar med nätverket av OpusLex-advokatbyråer. Via oss får du därför enkelt hjälp av en juridisk expert så att du kan vara säker på att generationsväxlingen görs på ett juridiskt hållbart sätt och ändamålsenligt för alla familjemedlemmar. Det första mötet med en OpusLex-advokat förpliktar dig inte till någonting. Du får en kostnadsberäkning av eventuella åtgärder och därefter kan du i lugn och ro fundera över hur du vill gå vidare.

Så här framskrider generationsväxlingsprocessen:

  1. Ge ditt samtycke till att vi får förmedla dina personuppgifter till en OpusLex-advokat för en inledande kartläggning. Du kan också kontakta närmaste skogskundansvariga eller UPM Skogs kundtjänst.
  2. I samband med den inledande kartläggningen ger experten ett förslag på åtgärdsalternativ, kostnaderna för åtgärderna och tidtabellen. Du bestämmer om du vill genomföra arrangemanget.
  3. Om du godkänner förslaget sköter advokaten ägararrangemanget och upprättar de nödvändiga handlingarna. Det enda du behöver göra är att underteckna pappren.

 

Titta på nedanstående inspelade webbföreläsning så får du reda på vad som diskuteras vid den inledande kartläggningen och vad som händer därefter. Du får också höra vad du bör beakta när du planerar en generationsväxling och hur du väljer det lämpliga sättet.

 

När är rätt tidpunkt för generationsväxlingen?

Många skogsägare är osäkra på när det är klokt att genomföra generationsväxlingen. Det är bra att göra den inledande kartläggningen med en expert i så god tid som möjligt. Ju tidigare du börjar planera generationsväxlingen, desto fler alternativ har du till ditt förfogande. Risken för att gå miste om betydande skatteförmåner är stor om åtgärder inte vidtas i tillräckligt god tid.

Då skogsfastigheten överförs till den yngre generationen i tid får den nya ägaren börja sköta skogsegendomen och öka skogstillgångarna utan avbrott som kan ha en negativ inverkan på skogen. Det känns säkert också bra för den som avstår från sin skog att någon tar över och sköter den i fortsättningen.

Du kan kontakta experten även på distans, dvs. det finns ingen orsak att skjuta upp samtalet även om ett möte ansikte mot ansikte inte kan ordnas.

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga
Artikel | 1 min

Hitta kontaktuppgifterna till din skogskundansvariga

Läs mer
Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Ge respons för att utveckla vår verksamhet
Artikel | 1 min

Ge respons för att utveckla vår verksamhet

Läs mer