Varför är det klokt att göra generationsväxlingen i tid?

Vid generationsväxling på en skogsfastighet är det fråga om både egendom och känslor. En skogsägare eftersträvar skattebesparingar, en annan vill hjälpa sina barn ekonomiskt och en tredje vill trygga skogsfastighetens framtid. Det blir lättare att fatta beslut om en generationsväxling när du har tillräckligt med information om juridiska frågor. Både den gamla och den nya ägaren har nytta av att arrangemangen inleds i tid.

För att egendomen ska kunna överföras kontrollerat under överlåtarens livstid är det bra att börja i god tid.

 – Skogsägarens tveksamhet kan bero på både på mänskliga faktorer och på paragrafdjungeln som kan kännas skrämmande.  Såväl den nuvarande skogsägarens som senare generationers ekonomiska situation måste vanligen beaktas, liksom även arvsrättsliga frågor. Det är viktigt att skogsägaren inte är ensam i denna situation. De olika handlingsalternativen har alltid juridiska aspekter och därför är det en god idé att skogsägaren rådfrågar en expert, säger Heikki Kalvila, servicechef i juridiska frågor vid UPM Skog.

En generationsväxling som görs under skogsägarens livstid ordnas vanligen som skogsfastighetsförsäljning, som en affär av gåvokaraktär eller som skogsgåva. Vilket alternativ som väljs beror på skogsägarens och familjens individuella behov. UPM Skog Generationsväxling är en tjänst som omfattar specialkompetens både i juridik och i skogsfrågor.

 – Vid överföringen av skogsfastigheten är det i praktiken bra att först fundera på om det behövs en köpesumma som ekonomiskt skydd för överlåtaren och eventuellt dennes make eller maka eller om det är viktigare att utöka de efterkommandes egendom i form av en gåva, konstaterar Kalvila.

Den nya generationen blir intresserad av skogsvård

Precis som annan egendom kräver skogen också skötsel. Ju tidigare egendomen överförs desto bättre hinner den unga generationen både utnyttja och utöka skogsegendomen. I den sorgligaste situationen försämras även skogsegendomens skick om den äldre generationens krafter av en eller annan orsak tynar och skogen lämnas vind för våg under en lång period. En skogsfastighet som överlåtits under skogsägarens livstid kan också lättare bevaras odelad än om den överlåts till dödsboet i samband med arvskifte.

Varför är det klokt att inleda generationsväxlingen i tid?

Kontroll. Skogsägaren kan komma överens om ägararrangemangen på förhand med familjen så att en hållbar och ekonomiskt gynnsam lösning kan hittas vid generationsväxlingen.

Många alternativ. Det finns ett stort utbud av juridiska verktyg – exempelvis allt från skattefri överlåtelsevinst till skogsavdrag och skogsgåvoavdrag.

Kontinuitet. Följande generation kan både utnyttja och utöka skogsegendomen på ett sätt som gynnar den egna familjen.

Sinnesfrid. När man har satt sig in i saken tillräckligt är det enkelt att fatta beslut.

 – Vanligtvis blir den unga generationen intresserad av att sköta skogen. Det är alltid roligt att gratulera nya skogsägare när fastigheten överförs till följande generation. Det är någonting ädelt med skogen, konstaterar Kalvila.

En sakkunnig inom UPM Skog Generationsväxling

1.      kartlägger familjens mål och behov

2.      kommer med förslag på handlingsalternativ

3.      utarbetar de nödvändiga dokumenten och sköter allt från början till slut.

 

 

Läs mer om generationsväxling på en skogsfastighet

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar
Artikel | 11/17/2017 18:10:35 | 4 min

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

Läs mer
Har du tagit hand om dina placeringar?
Blogg | 3 min

Har du tagit hand om dina placeringar?

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer
Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar
Artikel | 4 min

Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

Läs mer