Generationsväxling i skogsbruket – frågor och svar

För de flesta skogsbruken flyttas skogsägandet inom en familj eller släkt. När det är dags att överföra skogsegendomen till följande generation kan det uppstå många frågor. Hur ska jag börja? Vilka alternativ har jag? Var kan jag få hjälp med generationsväxlingen?

Jag kommer att ärva ett skogsbruk. Vad ska jag beakta?

I skogsbrukets generationsväxling ingår både ekonomiska frågor och mångsidiga juridiska frågor. Varje generationsväxling är en individuell händelse, och därför måste man fundera ut de lämpligaste tillvägagångssätten från fall till fall. Den bästa hjälpen får du genom att använda UPM:s expert som behärskar skattefrågor, juridiska frågor och skogsbruk.

Hur inleder man generationsväxlingen?

Det lönar sig att inleda planeringen i god tid tillsammans med en expert. Först kartlägger man situationen och överlåtarens och övertagarens samt de övriga familjemedlemmarnas önskemål, behov och möjligheter beträffande generationsväxlingen. I början utvärderas också egendomen i fråga. På basis av dessa uppgifter förklarar experten de olika alternativen samt deras beskattningsföljder och övriga följder. Från UPM Juridiska tjänster och experttjänster får du hjälp med att planera och genomföra generationsväxlingen.

Vilka alternativa lösningar finns det för generationsväxlingen?

Skogsbrukets generationsväxling kan genomföras under överlåtares livstid genom köp, gåva eller köp av gåvokaraktär. I normalt köp överstiger köpesumman ¾ av det gängse priset. I köp av gåvokaraktär är priset högst eller under ¾, och då anses skillnaden mellan det gängse värdet och köpesumman utgöra en gåva, och gåvoskatt ska betalas på denna summa. Om generationsväxlingen inte genomförs under överlåtarens livstid kan skogsägaren besluta om hur egendomen ska fördelas genom testamente.

Hur kan man garantera att alla arvtagare behandlas lika?

Det är till exempel möjligt att sälja skogsbruket till ett barn som ett köp av gåvokaraktär och ge köpesumman till de andra barnen i gåva, eller överlåta skogsbruket till ett barn och samtidigt ge de andra barnen annan egendom av samma värde. Fördelningen blir jämlik och man undviker dessutom att skogsbruket splittras och utmaningarna som kan uppkomma i samband med samägande. En gåva som getts till en arvinge kan också fastställas som förskott på arv, eller så kan man göra bestämmelser i testamentet som jämnar ut fördelningen.

Vilka fördelar eller nackdelar har överlåtaren av att behålla besittningsrätten?

Överlåtaren behåller oftast besittningsrätten då skogsbruket överlåts. Då tillhör skogsbrukets avkastning gåvans givare under hela besittningstiden. Då betalar gåvans mottagare också mindre gåvoskatt. Märk väl att skogsavdrag inte kan göras under denna period, eftersom olika personer har ägande- och besittningsrätt. Livslång besittningsrätt kan orsaka utmaningar i skogsskötseln i fall där funktionsförmågan hos personen med besittningsrätt försvagas. Därför rekommenderar vi att överlåtaren bevarar en tidsbegränsad besittningsrätt till skogsbruket.

Överförs skogsavdrag som inte använts från överlåtaren till den nya ägaren?

Ja, om skogsbruket överlåts utan ersättning, d.v.s. om skogsbruket ges som gåva eller i arv. Om överlåtaren endast ger en del av skogen i gåva eller om skogsbruket säljs med köp av gåvokaraktär överförs en del av det oanvända skogsavdraget till den nya ägaren. I samband med köp får köparen ny rätt till skogsavdrag som utgör 60 procent av anskaffningsutgifterna.

Lönar det sig att överväga samfälld skog?

Att ansluta skogen till en samfälld skog är en utmärkt lösning. Andelar i samfällda skogar kan fördelas jämlikt mellan den yngre generationen utan att splittra skogsbruket. Likaså kan en samfälld skog vara en lösning för dödsbon och sammanslutningar där det upplevs som svårt att sköta gemensamma ärenden och fatta beslut. För dem som bor långt borta från sina skogsbruk kan en samfälld skog också medföra den enkelhet och behändighet som man är ute efter.

Om du har frågor om en kommande generationsväxling i skogsbruket, kontakta då vår skogskundansvariga. Det lättaste sättet att genomföra en generationsväxling är genom tjänsten UPM Generationsväxling.

 

Bekanta dig närmare med vår tjänst UPM Generationsväxling

UPM Generationsväxling

UPM Generationsväxling

Lue lisää
Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog
Artikel

Tips om skogsbeskattning – Skogsavdrag om du ärvt skog

Läs mer
Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål
Artikel | 4 min

Skogsbruksplanen synliggör skogsägarens värderingar och mål

Läs mer
Fokus på lönsamhet i skogen
Blogg | 2 min

Fokus på lönsamhet i skogen

Läs mer