Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär

Det är klokt att avtala om skogsförnyelse samtidigt som du gör en virkesaffär. På så sätt säkerställer du att förnyelsearbetet görs i tid och att du får plantor som är lämpliga för din nya skog. Samtidigt uppfyller du enkelt skyldigheten enligt skogslagen att förnya skogen. Den skogskundansvariga hjälper dig att välja rätt trädslag för ståndorten.

En produktiv tillväxt i skogen från första början

Enligt bestämmelserna i skogslagen måste skogen förnyas efter en förnyelseavverkning. Smidigast avtalar du om skogsförnyelse samtidigt som du gör virkesaffären. Då undviker du att skogsförnyelsearbetet fördröjs eller helt faller i glömska. När du avtalar om skogsförnyelse i samband med virkesaffären vet du genast hur stor del av virkeshandelsinkomsterna du bör spara för skogsförnyelsen.

- För att säkerställa en produktiv tillväxt i skogen genast är det bäst att göra skogsförnyelsen så fort som möjligt. Skogsmarken är alltid värdefullare när det växer ny skog på den, säger Ella Kaivola, produktchef inom skogsvård.

Om skogsförnyelsen blir försenad minskar avkastningen från skogen och förutsättningarna för ett lyckat plantuppslag försämras.  Om du har för avsikt att plantera själv ska du realistiskt bedöma den tid och de resurser du har till förfogande. Det bästa sättet att säkerställa skogsförnyelsen är att anlita en expert, särskilt om arealen som ska förnyas är stor. Kostnaderna för skogsförnyelse och skogsvård kan dras av i skogsbeskattningen.

Experten hjälper dig att välja rätt trädslag för rätt ståndort

Skogsförnyelsen börjar med markberedning. Markberedningen ger de nya plantorna en bra start och skyddar dem mot skadeinsekter som till exempel snytbaggar. Den skogskundansvariga hjälper dig att välja vilket trädslag som ska planteras och lämplig markberedningsmetod. Skogsskador kan vara en orsak till byte av trädslag.

- Om till exempel rotticka har orsakat rotröta i granar kan det vara motiverat att byta till vårtbjörk. Om gran planteras på alltför karga ståndorter när klimatet blir allt varmare kan det senare leda till att träden torkar ut. Det rätta valet är då tall. På färska, grova marker kan man odla björk. Den skogskundansvariga kan ge råd om rätt trädslag för rätt ståndort, säger Kaivola.

 

När du handlar i tid säkerställer du att din skog får plantor som beviljats Nyckelflaggan

När skogen förnyas är det av största vikt att använda kvalitetsplantor och -frön. Alla plantor vid plantskolan i Jorois är ett resultat av årtionden av utveckling och kompetens. De är också finländska till 100 procent. Plantor som vi drivit upp från förädlade frön ger bevisligen mer och bättre virke under skogens omloppstid jämfört med oförädlat material.

En viktig orsak att avtala om skogsförnyelse genast i samband med virkesaffären är att säkerställa tillgången på plantor.

Planteringsperioden börjar på våren i början av maj när marken har blivit varmare och pågår beroende på trädslag fram till slutet av september. Om du först på våren kommer att tänka på att du behöver plantor kan det hända att det inte längre finns tillräckligt med plantor. Det kan också hända att leveranstidpunkten senareläggs.

- När virkeshandelsofferten utarbetas i terrängen är det bra att samtidigt utarbeta en plan för skogsförnyelsen. Ju tidigare du avtalar om skogsförnyelse, desto tidigare kan vi reservera odlingsmaterialet åt dig.

 

Allt behöver inte planteras genast i början av maj. Om du planterar gran eller björk kan du också plantera på sommaren eller hösten. Gran kan inte planteras på hösten på marker som tjälar.

Planteringstidpunkter:

  • Gran: maj-september
  • Björk: maj-augusti
  • Tall: maj

 

Det är enkelt att avtala om skogsförnyelse i samband med en virkesaffär. Allt sköts med ett besök.

- Skogsförnyelsetjänsten omfattar markberedning, plantering eller sådd samt odlingsmaterialet dvs. plantor eller frön. Tjänsten anpassas alltid till skogsägarens behov, dvs. skogsägaren får mycket gärna sköta till exempel planteringen själv, påminner Kaivola.

 

Vår skogsförnyelsetjänst i ett nötskal:

  1. Vi kartlägger dina behov och mål samt planerar tjänsten i den omfattning du önskar. Vid behov kan vi också sköta allt från början till slut.
  2. Vi ger dig expertinformation om skogens välbefinnande och rekommendationer om de bästa lösningarna för olika ståndorter.
  3. Vi informerar dig om när skogsförnyelsearbetet inleds och är slutfört. I vår webbtjänst ser du skogens skick och kan hålla ett öga på dina avtal när det passar dig bäst.
 

 

Läs mer om skogsförnyelse

UPM Skogsförnyelse
Kollektion

UPM Skogsförnyelse

Läs mer
Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter
Artikel | 4 min

Vad är ett plantpass? Kontrollera åtminstone följande uppgifter

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer