UPMSkog

Kom ihåg att avtala om skogsförnyelse när du gör en virkesaffär

Det lönar sig att avtala om skogsförnyelse i samband med virkesaffären. På så sätt säkerställer du att förnyelsearbetet görs i tid och får garanterat lämpliga plantor för din nya skog. Samtidigt uppfyller du enkelt den lagstadgade skyldigheten att förnya skogen.

Skogslagen förpliktigar skogsägaren att förnya skogen efter slutavverkning. Det bästa tillfället att avtala om skogsförnyelse är i samband med virkesaffären. På så sätt undviker du att skogsförnyelsen fördröjs eller helt glöms bort.

Dröjsmål minskar avkastningen. Skogsförnyelsen börjar med markberedning. Den ger plantorna som odlas en god start och skyddar dem mot skadeangrepp. 

- Det lönar sig att sköta skogsförnyelsen i tid, så att den nya skogen genast kan påbörja sin lönsamma tillväxt. Skogsmarken är alltid mer värdefull när där växer en ny skog, berättar produktchefen för skogstjänster Elise Hovi.

Säkerställ att du får plantor

Ett viktigt skäl till att avtala om skogsförnyelse direkt i samband med virkesaffären är att säkerställa tillgången på plantor.

- Många år har det varit brist på plantor. Om man inte avtalar om skogsförnyelse i tid, kan det hända att man inte får plantor vid den tidpunkt man önskar, berättar Hovi.

Planteringssäsongen börjar på våren ungefär i maj. Om man först då kommer att tänka på plantorna, kanske man inte längre får det antal man behöver. Plantornas leveranstidpunkt kan också förskjutas. All plantering behöver inte skötas direkt i början av maj. Granen kan med fördel också planteras på hösten, men inte i finfördelad frostig jord. På sådan mark ska man inte planera i september. Småbjörk kan också planteras ännu i augusti.

- Det enklaste är att avtala om skogsförnyelse samtidigt som man undertecknar virkeshandelsavtalet. Vi kan ta hand om hela skogsförnyelsen på skogsägarens vägnar. Tjänsten omfattar markberedning, plantering eller sådd samt odlingsmaterialet, dvs. plantor eller frön.

Snart är piccolotallen tillgänglig

Vid skogsförnyelse spelar högklassiga plantor och frön en avgörande roll. UPM:s plantskola i Jorois har aktivt utvecklat och förnyat plantor under tiotals år.

- De nyaste produkterna på marknaden är småplantorna. Nästa vår blir nyheten piccolotall, en småväxt tall, tillgänglig, berättar plantskolans chef Anne Immonen.

Fördelen med piccolotallen är att det går enkelt och kostnadseffektivt att plantera den med hjälp av ett litet och lätt planteringsrör. Det är också lätt att transportera plantorna i terrängen. Det ryms fler plantor i planteringsbingen på en gång.

- Inom björkodling håller man redan på att övergå till småplantor. Undersökningar visar att de till och med kan klara sig bättre än vanliga, stora plantor. Det lönar sig att avtala om skogsförnyelse i samband med virkeshandel. Nu är det dags att avtala om planteringar för 2022 och 2023, tipsar Immonen.

Våra experter hjälper dig

Det är enkelt att avtala om skogsförnyelse i samband med virkeshandel. Allting sker under samma möte.

- Det är inte alls någon lång process. Den skogskundansvariga hjälper kunden att välja nästa trädslag som ska odlas samt jordberedningsmetoden. Man kan avtala om skogsförnyelsetjänsten vid samma möte där man undertecknar virkeshandelsavtalet.