Allt börjar med en planta – UPM:s plantskola i Jorois firar sitt 40-årsjubileumsår

Tack vare utvecklingsarbetet vid plantskolan i Jorois växer UPM:s egna skogar och kundernas skogar bättre och ger även bättre avkastning.

UPM är den enda aktören i den finländska skogsindustrin som själv producerar sina plantor och äger en plantskola. Vid plantskolan som grundades 1980 odlas gran, tall och vårtbjörk samt små partier ek. Förädlade frön av trädslagen produceras på fröodlingar i olika delar av landet. Plantor som har drivits upp av dessa frön planteras ut både i UPM:s skogar och i privata skogsägares skogar.

”Vi är den plats där de nya resultaten från skogsforskningen ändras om till nytta för skogsägaren, dvs. till plantor som gör att skogarna växer ännu bättre”, förklarar Anne Immonen, chef för plantskolan som är belägen i Savolax.

Allt utvecklingsarbete har samma mål: att skapa allt mer hållbara och livskraftiga plantor och göra skogsodlingskedjan kostnadseffektivare. För skogsägaren innebär detta lägre skogsförnyelsekostnader och ökad lönsamhet.

Vid plantskolan utvecklas nya produkter och metoder, men även de gamla förbättras ytterligare. Immonens team deltar i forskningsarbete tillsammans med Naturresursinstitutet, högskolor och forskningsinstitut. Samarbetet har till exempel lett till metoder för att producera plantor under hela tillväxtperioden och förebygga skador på plantorna. Som bäst undersöker de hur granens tillväxt kan ökas. Dessutom pågår hela tiden egna forskningsprojekt. Chefen för plantskolan berättar att utvecklingsprocesserna ofta pågår i åtminstone fem år. Då görs de första provplanteringarna med den nya plantprototypen och plantan testas i de egna skogarna.

”Vi vill vara säkra på att den nya produkten är bättre än den gamla innan vi skickar den till skogsägarna. När det gäller plantutveckling finns det inga snabbvinster”, betonar Immonen.

Plantans rötter är det viktigaste

Enligt Immonen är rötterna det viktigaste eftersom de ger plantan kraft att växa. Plantans storlek är inte avgörande utan däremot förhållandet mellan skottet och rötterna. En liten planta med kraftiga rötter börjar växa snabbt och därför satsar man vid plantskolan på välmående rötter. Ett exempel på resultaten av arbetet är den nya piccolotallen. Plantans rotklump är i förhållande till skottet större än en normal ettårig tallplantas rotklump.

”Inom kort lanserar vi också någonting nytt som har att göra med själva produktionen av plantor", tipsar Immonen.

UPM:s plantskola i Jorois 40 år

Kontinuerlig förändring har karaktäriserat plantskolan från första början. Under årens lopp har produktionen och produktutbudet ökat och verksamheten har utvidgats. Under de senaste åren har nya växthus byggts och infrastrukturen har förnyats. Tungt arbete utförs numera med maskiner. Med hjälp av robotik kan de anställdas ögon och händer frigöras för uppföljning och övervakning.

Plantorna spelar en viktig roll även när det gäller att bekämpa klimatförändringen: en frisk skog som växer bra binder kolet bäst. Klimatförändringen leder till att Finland får nya insekter och sjukdomstyper. Vid plantskolan i Jorois bekämpas sjukdomar till exempel genom att utnyttja resultaten från skogsförädling. Trädindivider som tål nya sjukdomar bra väljs ut för att vidareförädlas till plantor med ännu större motståndskraft. Plantskolan vill också minska den egna miljöpåverkan. Man strävar till exempel efter att ändra plantodlingsprocesserna så att miljöbelastningen är allt mindre.

En längre version av artikeln har tidigare publicerats i tidskriften Metsän henki 4/2018.

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt
Artikel | 1 min

Förbättra trädbeståndets tillväxt och kvalitet betydligt

Läs mer