Hur kan jag skydda min skog mot stormskador på förhand?

Med hjälp av UPM Skogs utvecklingschef inom skogsvård, agronomie- och forstdoktor Heli Viiri, har vi sammanställt den viktigaste informationen som skogsägaren har nytta av att känna till om stormskador i skogarna.

I vardagsspråket talar vi ofta om stormskador när vinden fäller träd i skogarna, även om skadorna för det mesta orsakas av hård vind. Därför är det kanske närmare sanningen att tala om vindskador. Hård vind klassificeras som storm först när vindens medelhastighet överskrider 21 meter per sekund – och så hårt blåser det sällan i skogen.

Oberoende av om det är stormskada eller vindskada kan skogsägaren drabbas av stora ekonomiska förluster när vinden fäller träd. Stormar som orsakar betydande ekonomiska förluster inträffar vanligen ungefär vart tredje år i någon del av Finland.

Risken för ekonomiska förluster vid stormskador ökar på grund av klimatförändringen

Klimatförändringen leder till att den snöfria och tjälfria perioden blir vanligare och längre, vilket ökar vindskadorna i skogarna i och med att snön och tjälen inte skyddar träden. Hårda vindar väntas inte öka till följd av klimatförändringen, men om vinden sliter lös trädets rötter angrips trädet lättare av svamp- och insektskador. Särskilt granbarkborren väntas bli vanligare på grund av att vindskadorna blir fler.   

Skogsägaren drabbas av ekonomiska förluster då träden faller före omloppstidens slut. Förutom att träden då inte får växa till full längd och grovhet är avverkningar av stormskadade träd dessutom dyrare och långsammare än vanliga slutavverkningar eller gallringar. Om stammarna skadas sjunker beståndet också i värde.

När stormen skadar trädstammarna och vindfällen ligger kvar i skogen kan barkborrarna föröka sig och orsaka skador till och med i flera år efter stormen. Om stormen härjar under den varma årstiden kan stammarna blir förstörda på grund av att de färgas av blånadssvamparna. 

De allvarligaste stormskadorna på 2010-talet:

 • I juli-augusti 2010 orsakade stormarna Asta, Veera, Lahja och Sylvi skador på nästan 8 miljoner kubikmeter skog. Skadeområden: Savolax, Sydöstra Finland, Mellersta Finland, Kajanaland och Norra Karelen.
 • I december 2011 orsakade stormarna Tapani och Hannu skador på cirka 3–4 miljoner kubikmeter skog. Skadeområde: Sydvästra Finland.
 • I november-december 2013 orsakade stormarna Eino, Oskari och Seija skador på cirka 3 miljoner kubikmeter skog. Skadeområden: Mellersta Finland, Södra Savolax, Sydvästra Finland och Södra Finland.

(Metsätieteen aikakauskirja, Tabell 2, 2019)

myrskytuhoja-metsassa-Asta-myrskyn-jalkeen.jpg

Stormen Asta orsakade i samband med ett häftigt åskväder en fallvind som bröt av och skadade trädstammar på hög höjd.

Hur vet jag om min skog är särskilt utsatt för stormskador?

Mest utsatta för skogsskador är bestånd med enbart granar, eftersom granens rötter inte går särskilt djupt ner. Kanterna av kalhyggen är också känsliga för vindskador. Skogens ålder är en riskfaktor; unga skogar tål vindskador bättre än gamla skogar. Gamla bestånd angrips lättare av andra sjukdomar och skadedjur.

Enligt en färsk undersökning (2020, Venäläinen et al.) är stormvindar i Finland mer sannolika i söder och väst än i norr och öst.

Du kan kontrollera risken för stormskador i din egen skog med hjälp av Naturresursinstitutets karta över risken för vindskador. Kartan visar den beräknade sannolikheten för vindskador under en femårsperiod i det valda området.

Tips om hur skogsägaren kan skydda skogen mot stormskador:

 1. Utför plantskogsskötsel och gallringar i tid. Det är viktigt att se till att trädbeståndet är livskraftigt, eftersom en frisk skog bättre klarar av belastning utifrån.
 2. Välj trädslag som lämpar sig för din skog. Bestånd med enbart granar är mer utsatta för stormskador än blandskogar. En blandning av både tall och björk minskar risken för vindskador i granbeståndet.
 3. Utnyttja experter när du planerar avverkningar. Vid planeringen av en avverkning beaktar skogsexperten riktningen på vindarna i området samt eventuella skaderisker.
 4. Lämna kvar enstaka vindfällen i skogen.  Enligt lagen om bekämpning av skogsskador är skogsägaren skyldig att börja avverka när det finns mer än 10 kubikmeter skadade granstammar och 20 kubikmeter skadade tallstammar per hektar. I enstaka vindfällen som lämnas kvar i skogen kan många svamp- och insektarter föröka sig. Detta främjar alltså skogens mångfald.
 5. Försäkra skogen. Eftersom stormskador i skogarna inte helt kan förhindras är det klokt att överväga en skogsförsäkring. Jämför också försäkringsvillkoren, eftersom alla försäkringar inte täcker lika mycket.

Hur går jag till väga om stormen redan har åstadkommit skador i min skog?

 1. Undersök situationen i din skog. Med tanke på säkerheten kan skogsexperten bäst uppskatta skadornas omfattning.
 2. Beställ virkesdrivning av skogsexperten. När vindfällen avverkas är det mycket viktigt att arbetet utförs av en expert.
 3. Gör vid behov en skadeanmälan till försäkringsbolaget.

 

Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer
Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut
Artikel | 5 min

Tre tips som kan som hjälpa dig att göra ett avverkningsbeslut

Läs mer
Hur ser jag att skogen mår bra?
Blogg | 6 min

Hur ser jag att skogen mår bra?

Läs mer