Hur vet du om granbarkborren bor i din skog? Läs våra tips!

Granbarkborren är det värsta skadedjuret i finländska granskogar. Granbarkborren lever under granens bark och förökar sig vanligen i skogar som är i dåligt skick, men om stammen får sprida sig kraftigt är även friska träd i farozonen. Skogsägarens snabba åtgärder skyddar mot omfattande ekonomiska skador.

Kontrollera granskogen i maj–juni

Granbarkborren är ett litet skadedjur, mindre än en halv centimeter, som angriper granar och trivs där det är varmt När det blir vanligare med varma somrar växer granbarkborrstammen och påträffas allt längre norrut i Finland. Granbarkborrarna går till attack på våren när temperaturen är cirka 18 grader. Den första generationen svärmar från maj till midsommaren.

– Det är bra att besöka den egna granskogen i början av juni då mer omfattande skador ännu kan undvikas med en snabb drivning. Man bör regelbundet kontrollera om det finns tecken på skadedjur i den egna granskogen. Om det finns små runda hål och brunt spån i granarnas rotbark är det bäst att snabbt forsla bort träden ur skogen, senast i mitten av juli, säger skogsvårdschef Jyri Schildt vid UPM Skog.

Granbarkborren förökar sig i vindfällen och granvirke. Den angriper också gamla försvagade träd samt solexponerade granar i kantskogen. Under varma somrar angriper den särskilt gamla granbestånd som stormen har fällt i Södra och Mellersta Finland. Friska träd är inte heller i säkerhet.

– Varma somrar bidrar till att granbarkborrstammen sprider sig. Under de hetaste somrarna föds en ny generation granbarkborrar som får till stånd en omfattande epidemi som även utsätter friska träd för en risk. Så gick det bland annat 2010 och 2011.

Granbarkborren lämnar bruna spånhögar efter sig.

Snabba åtgärder minimerar de ekonomiska förlusterna

Skogsägarens egen aktivitet och förebyggande åtgärder spelar en nyckelroll när det gäller att minimera skadorna som granbarkborren orsakar.

 – Omfattande skador kan bäst bekämpas genom att förhindra att skadan sprider sig, dvs. genom att avverka friska träd innan insekterna kläcks och en ny svärmtid börjar. Träd som redan är döda behöver inte tas tillvara eftersom granbarkborrens fiender förökar sig i dessa.

Mest utsatta är skogar som är i dåligt skick och har dålig motståndskraft. För att förebygga skador är det viktigt att hålla skogarna livskraftiga genom att förnya gamla och gallra yngre skogar.

– Feromonfällor har ringa betydelse vid massfångst, men med deras hjälp kan man få en uppfattning om mängden svärmande insekter och bedöma skaderisken i skogsbeståndet, säger Heli Viiri, utvecklingschef inom skogsvård vid UPM Skog.

När det gäller skador orsakade av granbarkborren ska man handla snabbt, eftersom tid bokstavligen är pengar. De ekonomiska förlusterna för skogsägarna kan vara betydande. Priset för timmer är cirka 55 euro per kubikmeter, medan priset för energivirke numera endast är en tiondedel av detta.

När du har observerat tecken på skadedjur är det bäst att kontakta din skogskundansvariga som kommer för att konstatera skadorna på figuren och bedöma vilka åtgärder som bör vidtas.

Så här förhindrar du skador som orsakas av granbarkborren

  1. Kontrollera ditt granbestånd regelbundet i månadsskiftet maj–juni.
  2. Gör virkesaffärer i tid.
  3. Om du upptäcker tecken på granbarkborrar ska du kontakta din skogskundansvariga.
 

Läs mer om när det är dags för avverkning

När är det dags för avverkning?
Artikel | 03/24/2021 06:42:00 | 6 min

När är det dags för avverkning?

Läs mer
Hur går man till väga vid en överraskande snöskada? - Läs expertens tips!
Artikel | 3 min

Hur går man till väga vid en överraskande snöskada? - Läs expertens tips!

Läs mer
Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum
Artikel | 4 min

Kontrollera dessa saker i din skog på våren – lista över viktiga datum

Läs mer
Du kan få ersättning för älgskador i plantskogen
Artikel | 3 min

Du kan få ersättning för älgskador i plantskogen

Läs mer