Onko sinulla talvileimikko? Sovi puukaupasta ajoissa!

Tiestön kuljetuskelpoisuus ja maaperän kantavuus määrittelevät sen, voiko leimikon korjata kesällä vai talvella. Entistä lyhyempien talvien vuoksi, talvikorjuukokohteiden puukaupasta kannattaa sopia hyvissä ajoin, jotta ne ehtivät mukaan talven korjuuohjelmiin.

Jos leimikko sijaitsee kohteessa, jonne ei kesällä pääse metsäkoneilla ja puutavara-autoilla pehmeän maaperän tai tiestön huonon kunnon vuoksi, on kyseessä talvikorjuukohde. Talvella lumi ja maaperän jäätyminen muodostavat kantavan kerroksen ja mahdollistavat talvileimikoiden korjuun ja kuljetuksen.

Miksi on tärkeää sopia talvikorjuukohteiden puukaupasta ajoissa?

Turvemaat ovat tyypillisiä talvikorjuukohteita ja niitähän Suomessa riittää. Koska talvet ovat entistä lyhyempiä, voidaan vuosittaiseen korjuuohjelmaan ottaa mukaan vain rajallinen määrä talvileimikoita.

- Talvikorjuuaika kestää yleensä tammikuusta maaliskuuhun, mutta vaihtelee alueittain. Esimerkiksi Pohjanmaalla talvikorjuuohjelma täyttyy hyvin nopeasti jo syksyllä, koska turvemaiden hakkuukohteita on niin paljon. Jos talvileimikon myy vasta tammi- tai helmikuussa, on melko varmaa, että sen korjuu siirtyy vuodella eteenpäin, UPM Metsän puumarkkinapäällikkö Panu Kärkkäinen kertoo.

Mitä haittaa siitä on, jos korjuu siirtyy vuodella eteenpäin?

- Tärkeintä on, että hakkuusta on sovittu. Kaupan kohde kyllä korjataan tällöinkin sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Yhdessä vuodessa ei vielä synny suurta kasvutappiota, mutta varannossa oleva puukauppa mahdollistaa sen suunnittelun korjuuohjelmaan mahdollisimman ihanteelliseen ajankohtaan, jatkaa Panu Kärkkäinen.

Eroaako korjuujälki eri vuodenaikoina?

Oli sitten kyseessä talvikorjuu tai kesäkorjuu, korjuujälki on aina yhtä hyvää ammattilaisen suunnittelemana ja hyvien metsänhoitosuositusten mukaisesti tekemänä. Jos korjuukohteessa on hyvä kantava maa ja kalusto kohteelle sopivaa, ei jälkien perusteella voi sanoa, onko korjuu tehty kesällä vai talvella.

Talvikorjuu tehdään silloin kun kohteen olosuhteet sitä vaativat. Talvikorjuukohteestakin voi joissain tapauksissa tehdä kesäkorjuukohteen hyvällä tiestön kunnossapidolla, turvemaiden erikoiskalustolla ja huolellisella korjuun suunnittelulla.

- Metsän olosuhteista kannattaa pitää huolta ja esimerkiksi suokaistaleen taakse jäävää tien päätä voi yrittää kunnostaa tai jatkaa sen verran, että korjuukohteelle pääsisikin tietä pitkin myös kesällä, Panu Kärkkäinen lisää.

Jos sinulla on talvikorjuukohde, sovi puukaupasta ajoissa. Talven korjuuohjelmien vapaana olevat paikat vaihtelevat alueellisesti.

Jos taas et ole varma, onko leimikkosi talvi- vai kesäkorjuukohde, ota yhteyttä metsäasiakasvastaavaasi. Hän antaa arvion korjuukohteesi olosuhteista ja ehdotuksen sopivasta korjuuajankohdasta.

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde
Artikkeli | 9 min

Metsäsijoittaminen kannattaa, koska metsä on vakaa sijoituskohde

Lue lisää
Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä
Artikkeli | 5 min

Puukauppa on metsänomistajan tilipäivä

Lue lisää