Ekologiskt sågspån skyddar plantorna vid plantskolan

Vid UPM:s plantskola i Jorois används sågspån för att skydda de växande plantorna. Det ekologiska täckmaterialet förhindrar mossbildning och binder fukt. Materialet kan också tryggt föras ut i skogen tillsammans med plantorna. Leverantören av täckmaterialet är Epira Oy i Karstula. Företaget utnyttjar trävaran ända till sista flisan.

Vid UPM Skogs plantskola i Jorois sås årligen miljontals frön som börjar gro och växa till livskraftiga plantor. Innan plantorna planteras ut i terrängen ställs de inför ett par utmaningar. 

Rätt fuktjämvikt i de olika tillväxtskedena är en utmaning även i växthus. Vädret på utsidan av växthuset påverkar värmen och avdunstningen på insidan. Särskilt i groningsskedet behöver fröet vatten i precis rätt proportion för att det ska börja växa bra.

Plantans tillväxt hotas också av levermossa som är en vanlig plåga i växthusen. I värsta fall bildar levermossan ovanpå plantkrukorna en matta som stör plantskötseln och plantans tillväxt. Plantskolan i Jorois och Epira Oy har tillsammans utvecklat täcksågspån som skyddar den groende och växande plantan ekologiskt utan växtskyddsmedel eller plast.

- Täckspånet har utvecklats av rent tallspån. Tallen har många bra egenskaper både i fråga om att bevara fuktjämvikten och bekämpa mossa, säger chefen för plantskolan i Jorois, Anne Immonen.

joroisten-taimitarha-metsänuudistaminen.jpg

Drivhusskötaren Hanna Lipsanen granskar plantodlingen vid UPM:s plantskola i Jorois.  Hanna sköter också vattningen och gödslingen av plantorna.

Ekologiskt täckspån:

  • Håller fröet på plats i växttorven när plantkrukorna flyttas.
  • Reflekterar solljuset och förebygger på så sätt hetta och uttorkning.
  • Binder värme och fukt.
  • Minskar tillväxten av levermossa och andra mossor i plantkrukorna.
  • Förhindrar att växttorven blöts upp.
  • Förmultnar naturligt i skogen.

Epira Oy använder rena biprodukter från träförädlingsindustrin huvudsakligen för att tillverka torrströ för djur. Utvecklingschef Ahti Lehtomäki berättar att de har utvecklat täckspån tillsammans med plantskolan i Jorois i ungefär fyra år.

- Vi köper lämplig torr tallsågvara från sågarna och sedan fräser och sållar vi det till lämplig fraktion som packas i säckar och levereras till plantskolan. Vi är mycket stolta över att vi som småföretag får delta i utvecklingsarbetet, säger Lehtomäki.

Det naturvänliga och säkra materialet utnyttjas noggrant

Lehtomäki och Immonen berättar att sågvara av dålig kvalitet utnyttjas ända till sista flisan i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi. Trämaterialet cirkulerar från sågen till förädling och därifrån till plantskolan och sedan ut i skogen tillsammans med plantorna. Immonen har också en känslofullare beskrivning av spånets kretslopp.

- De små plantorna får växa i trygghet, omfamnade av sina förfäder, tills de kommer ut i skogen där spånet förmultnas vid deras rötter, lyder Immonens vackra beskrivning av sågspånets roll.

Produktionschef Elisa Helasniemi påpekar att säkerheten inte är begränsad endast till plantorna och naturen. Sågspånet är säkert även för arbetstagarna i alla skeden av kedjan.

- Hanteringen av sågspånet orsakar inga problem. Tvärtom utsöndrar tallen eteriska oljor och den kådiga doften av fuktigt trä är mycket fräsch, säger Helasniemi.

Sågspånsprodukten kommer snart ut på den nordiska exportmarknaden. Enligt Lehtomäki används styrencellplast och andra plastbaserade täckmaterial för att skydda plantor till exempel i Sverige. Det är numera förbjudet att föra ut plast i skogen och plantskolorna i grannlandet har först nu börjat söka nya lösningar.

- Det är fint att vi kan vara med och hjälpa företag i landskapen att nå framgång samt skapa förutsättningar till och med att komma ut på den internationella marknaden. Samarbetet har varit produktivt beträffande denna produkt inom cirkulär ekonomi, konstaterar Anne Immonen.

Vid sidan om hög yrkesskicklighet är täckspånet en faktor som gör att plantskolan i Jorois kan odla livskraftiga plantor som blir till nya skogar.

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen
Blogg | 3 min

Våra skogar växer bra och hejdar klimatförändringen

Läs mer
Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna
Artikel | 3 min

Att komma ihåg när du tar emot skogsplantorna

Läs mer
Gallring – lär dig grunderna
Artikel | 2 min

Gallring – lär dig grunderna

Läs mer