Syksyn kelirikko selätetään hyvällä suunnittelulla

Kelirikkokautena maasto tai tiestö ei kaikissa paikoissa kestä korjuuta tai autokuljetusta. Hyvällä suunnittelulla, oikealla kohde- ja kalustovalinnalla vauriot voidaan kuitenkin ehkäistä.

Syksyn kelirikko on yleensä kevättä vaikeampi

Syksyinen kelirikko on usein haasteellisempi kuin kevään, koska haihduntaa ei ole, pohjavedet ovat korkealla ja vettä voi sataa viikko toisensa jälkeen. Syksyn kelirikon keston ennustaminen on myös kevätkelirikkoa vaikeampaa. Usein vasta pakkaskauden alkaminen helpottaa korjuuta, tosin nykytalvina se pakkanen puree myöhään, vasta joulu-tammikuussa.

Kevätkelirikko puolestaan alkaa lähes poikkeuksetta huhtikuun puolessa välin ja loppuu touko-kesäkuun vaihteessa. 

- Kevätkelirikon iskiessä tehtaiden puuvarastot ovat talven jäljiltä yleensä hyvällä tasolla ja akuuttia tarvetta puutoimituksille ei ole. Vastaavasti syksyisin tehdasvarastoissa saattaa olla puita vain muutamaksi päiväksi. Puuntoimitusten pitää siis pyöriä koko ajan, vaikka olosuhteet siihen eivät olisikaan parhaat mahdolliset, resurssipäällikkö Pekka Pöllänen toteaa.

- Kelirikkoaikana hakkuiden ja kuljetusten suunnittelu ja toteutus vaatii tarkkuutta, joustoa ja kiinteää yhteydenpitoa sekä omalta henkilöstöltämme että yrittäjiltämme, jotta vältämme maastovauriot ja saamme toimitettua riittävän määrä puuta tehtaille ajallaan.

Kantavan ja hyväkuntoisen metsäautotieverkoston merkitys korostuu kelirikkoaikana Metsäteiden kunnossapidossa kannattaakin huomiota kiinnittää erityisesti siihen, että vesi johdetaan tieltä pois, jotta sen runko pysyy kuivana.

Uudet tekniset ratkaisut säästävät maastoa ja teitä  

Puunkorjuun ja -kuljetuksen teknologia on viimeisen vuosikymmenen aikana kehittynyt merkittävästi. Uusilla teknisillä ratkaisuilla on muun muassa alennettu korjuukaluston pintapaineita, mikä mahdollistaa operoinnin vaurioitta sulanmaan aikaan myös turvemailla. Kantavuutta on merkittävästi parannettu kehittämällä teloja ja lisäämällä pyöriä sekä telirakenteita ajokoneeseen, millä saavutetaan jo nykypäivänä miehen jalanjälkeä pienempi pintapaine. 

- Raskaan liikenteen yhdistelmien kokonaispainoraja nostettiin 76 tonniin vuoden 2013 lopussa ja testauksessa on myös sitä isompia HCT-yhdistelmiä. Niillä puuta voidaan kuljettaa kerralla enemmän eikä suurempi massa aina tarkoita suurempaa tiestörasitusta. Isommilla useampiakselisillä yhdistelmillä liikuttaessa akselimassat pienenevät ja ajokerrat vähenevät, Pöllänen kertoo.

 

Katso video turvemaiden puunkorjuusta

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo
Artikkeli | 4 min

Taimikoihin tulee jättää tarpeeksi suojatiheiköitä, Sanna sanoo

Lue lisää
Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon
Artikkeli | 6 min

Haaveiletko tammimetsästä? Lue vinkit istutukseen ja hoitoon

Lue lisää
Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa
Artikkeli | 3 min

Riittävällä panostuksella metsät saadaan pidettyä terveinä, Atte muistuttaa

Lue lisää