Skogsexperterna i kundservicen löser både stora och små problem

Jag försöker logga in i webbtjänsten UPM Skog, men jag kommer inte vidare. Jag har ärvt skog, vad ska jag göra? Jag skulle vilja göra en virkesaffär, men jag vet inte hur jag går till väga. Ingen fara, kundservicen hjälper dig!

Juhani Aaltonen, Marika Asunta, Karoliina Lindqvist och Aki Ylä-Mattila hör till kundserviceteamet på tio personer vid UPM Skog.

Oavsett vad du som skogsägare vill fråga är UPM Skogs kundservice redo att tillgodose både stora och små informationsbehov. Du kan ringa, skicka ett e-postmeddelande eller chatta. Du betjänas alltid av en skogsexpert.

Kundansvariga Karoliina Lindqvist var med och grundade tjänsten för omkring fyra år sedan. Vår kundservice har redan utökats till ett team på tio personer som verkar både i Tammerfors och Helsingfors. Tillsammans hittar vi svar på även de kvistigaste frågorna.

"Vi ändrade namnet från servicecenter till kundservice, eftersom det nya namnet bättre beskriver det vi gör. Snabbhet, åtkomlighet och pålitlighet är fortfarande våra bärande principer", säger Lindqvist.

Skogsägarna behöver information året runt. Händelser och kampanjer samt utgåvor av tidskriften Metsän Henki och övriga försändelser får människor att ta kontakt i större omfattning. Vi kontaktas av såväl erfarna skogsägare på landsbygden som distansskogsägare. Nya skogsägare kan ha frågor om skogsinnehav, skogsvård eller virkeshandel.

"Alla frågor är tillåtna. Vi har haft som mål att tröskeln att ta kontakt ska vara så låg som möjligt. Beträffande priserna kan vi också ange storleksklassen, dvs. om det är fråga om hundringar eller tusenlappar. Alla har alltid fått hjälp på något sätt", säger Aki Ylä-Mattila uppmuntrande.

Du kan också ringa på kvällar och veckoslut

Du kan själv välja hur du kontaktar kundservicen. Våra öppettider passar även förvärvsarbetande om du vill diskutera dina skogsfrågor i lugn och ro där hemma till exempel på kvällen eller veckoslutet.

" Nästan hälften är telefonsamtal, medan resten är olika former av kontakt elektroniskt", säger Marika Asunta i kundservicen.

När du till exempel på webbplatsen upmskog.fi fyller i en begäran om att bli kontaktad eller skickar en preliminär begäran om offert i appen UPM Metsä, behandlas uppgifterna först i kundservicen. På så sätt är du redan ett steg närmare din egen skogskundansvariga. Det finns redan över 200 av dem runtom i Finland och de känner de lokala skogarna bäst. Juhani Aaltonen, som har varit anställd hos UPM Skog länge, är nöjd med det smidiga förfaringssättet.

"Kunden kan genast framföra sitt ärende till den skogskundansvariga i och med att de grundläggande uppgifterna inte längre behöver redas ut", konstaterar Juhani Aaltonen.

På detta sätt har den skogskundansvariga mer tid att kartlägga och sköta situationen i din skog.

Jäktade skogsägare glada över skogstjänsterna

Förutom att du kan ringa oss kan kundservicen också ringa dig. Eftersom antalet distansskogsägare som är bosatta i städer ständigt ökar skjuts skogsärendena ofta undan i den hektiska vardagen. UPM Skogs tjänster omfattar alla skogsvårdstjänster från planteringar till slutavverkningar.

– Kunderna är vanligen mycket glada när vi kontaktar dem. Det är trots allt fråga om kundens egendom som behöver skötsel. På detta försöker vi aktivt hjälpa kunderna på det sätt de önskar, säger Asunta.
Oberoende av om det är vi eller du som tar initiativet så är vi redo att hjälpa dig såväl i små som i stora skogsärenden.

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Klimathjaltarna som vårdar sin skog
Artikel | 2 min

Klimathjaltarna som vårdar sin skog

Läs mer
Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen
Blogg | 2 min

Digitaliseringen underlättar vård av skogsegendomen

Läs mer