Årsplanen finns i webbtjänsten: du ser de planerade avverkningarna och skogsvårdsarbetena på en gång

I webbtjänsten UPM Skog kan du ta en titt på den årsplan som din skogskundansvariga har utarbetat åt dig. Årsplanen innehåller en översikt över framtida avverknings- och skogsvårdsarbeten och den hjälper dig att gå från plan till genomförande.

Årsplanen är en förmån som alla våra partnerkunder kan utnyttja. Planen är en översikt över framtida avverkningar och skogsvårdsarbeten. Det bästa är att den är tillgänglig i webbtjänsten UPM Skog när som helst. Du hittar årsplanen under Försäljning och skötsel i webbtjänsten. 

Årsplanen i webbtjänsten UPM Skog:

  • är en förmån som kan utnyttjas av våra partnerkunder
  • är inte bindande
  • håller dig underrättad om beräknade avverkningsinkomster och utgifter för skogsvårdsarbeten
  • visar tydligt åtgärderna som ett sammandrag och för enskilda figurer
  • är en helhet som den skogskundansvariga har utarbetat utifrån behoven i och målen för din skog
  • förutsätter att du är inloggad i tjänsten och att informationen om dina skogstillgångar har överförts till UPM:s informationssystem
  • är en enkel väg från plan till genomförande: när du har godkänt årsplanen får du offerter på åtgärderna.

 

Hur utarbetas årsplanen?

Årsplanen är en del av den långsiktiga personliga servicen till våra partnerkunder. Därför diskuterar du och din skogskundansvariga hur årsplanen upprättas och preciseras när ni träffas.

Din skogskundansvariga utarbetar vanligen i slutet av året ett förslag till årsplan för följande år, men planer utarbetas också året runt allt efter partnerkundens situation. Årsplaner för fler än ett år kan också utarbetas på samma gång.

Du hittar såväl preliminära, godkända som förkastade årsplaner i webbtjänsten UPM Skog. Om du har loggat in i webbtjänsten men inte hittar någon årsplan under Försäljning och skötsel har en plan ännu inte utarbetats. Du kan kontakta din skogskundansvariga om du snabbt behöver en plan för att kunna förhandla om virkesaffärer och skogsvårdsarbeten.

 

 

Intresserad av partnerskap? Ta genast kontakt med den skogskundansvariga på din ort och fråga mer!

Är du redan partnerkund? Logga in på upmmetsa.fi och sköt din skogsegendom planenligt ännu smidigare än förut!

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Vanliga frågor om webbtjänsten
Artikel | 2 min

Vanliga frågor om webbtjänsten

Läs mer
Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten
Artikel | 2 min

Den nya elektroniska skogsdeklarationen är lätt att använda och håller ordning på verifikaten

Läs mer