Luottamus on puukaupan perusta – tukkitaulukot lisäävät katkonnan läpinäkyvyyttä

Tukkitaulukko lisää puun myyjän ja puunostajan välistä luottamusta. Puukauppasopimuksen mitta- ja laatuvaatimukset ohjaavat katkontaa, jossa pyritään maksimoimaan leimikon arvo metsänomistajalle.

Metsänomistaja saa UPM:ltä nyt entistä tarkempaa tietoa puukaupan katkonnasta. Mittaustodistuksen ja katkontaerittelyn lisäksi metsänomistaja saa halutessaan tarkasteltavakseen myös leimikon tukkitaulukon. Tukkitaulukko kertoo puutavaralajeittain katkottujen pölkkyjen pituudet kussakin läpimittaluokassa. Näin katkontaerittelyn tiedot yhdistyvät tukkitaulukoksi, joka kertoo katkottujen kuitu- ja tukkipölkkyjen kaikki mitat.

UPM Metsän puumarkkinapäällikkö Panu Kärkkäisen mukaan UPM haluaa uudistuksella lisätä entisestään luottamusta puunmyyjän ja puunostajan välillä. Katkonta perustuu aina puukauppasopimuksessa sovittuihin puun mitta- ja laatuvaatimuksiin.

”Meidän lähtökohtanamme on aito tavoite maksimoida leimikon arvon metsänomistajalle käyttäen puukaupassa sovittuja puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia”, Panu Kärkkäinen toteaa.

Tukkitaulukosta metsänomistaja voi tarkastella, kuinka monipuolisesti puunkorjuussa on käytetty sovittuja kuitu- ja tukkipuiden mittoja.

”Tukkitaulukosta selviää, kuinka hyvin runkojen tukki- ja kuituosuudet on voitu puukaupassa sovituin ehdoin hyödyntää”, Kärkkäinen selventää.

Viime syksynä aloitetulla hankkeella pyritään lisäämään puukaupan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

”Metsänomistaja voi tehdä turvallisin mielin puukauppaa kaikissa tilanteissa, suhdanteista riippumatta. Puukaupassa sovitaan katkonnan periaatteet ja korjuuvaiheessa toimimme niiden mukaisesti. Mittaustodistuksella kerromme metsänomistajalle avoimesti katkonnan tulokset”, Kärkkäinen korostaa.

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää
Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?
Blogi | 2 min

Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa – vai vastaako?

Lue lisää
UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta
Artikkeli | 2 min

UPM Joroisten taimitarha – Innovatiivista ja kestävää metsätaloutta

Lue lisää