Luottamus on puukaupan perusta – tukkitaulukot lisäävät katkonnan läpinäkyvyyttä

Tukkitaulukko lisää puun myyjän ja puunostajan välistä luottamusta. Puukauppasopimuksen mitta- ja laatuvaatimukset ohjaavat katkontaa, jossa pyritään maksimoimaan leimikon arvo metsänomistajalle.

Metsänomistaja saa UPM:ltä nyt entistä tarkempaa tietoa puukaupan katkonnasta. Mittaustodistuksen ja katkontaerittelyn lisäksi metsänomistaja saa halutessaan tarkasteltavakseen myös leimikon tukkitaulukon. Tukkitaulukko kertoo puutavaralajeittain katkottujen pölkkyjen pituudet kussakin läpimittaluokassa. Näin katkontaerittelyn tiedot yhdistyvät tukkitaulukoksi, joka kertoo katkottujen kuitu- ja tukkipölkkyjen kaikki mitat.

UPM Metsän puumarkkinapäällikkö Panu Kärkkäisen mukaan UPM haluaa uudistuksella lisätä entisestään luottamusta puunmyyjän ja puunostajan välillä. Katkonta perustuu aina puukauppasopimuksessa sovittuihin puun mitta- ja laatuvaatimuksiin.

”Meidän lähtökohtanamme on aito tavoite maksimoida leimikon arvon metsänomistajalle käyttäen puukaupassa sovittuja puutavaran mitta- ja laatuvaatimuksia”, Panu Kärkkäinen toteaa.

Tukkitaulukosta metsänomistaja voi tarkastella, kuinka monipuolisesti puunkorjuussa on käytetty sovittuja kuitu- ja tukkipuiden mittoja.

”Tukkitaulukosta selviää, kuinka hyvin runkojen tukki- ja kuituosuudet on voitu puukaupassa sovituin ehdoin hyödyntää”, Kärkkäinen selventää.

Viime syksynä aloitetulla hankkeella pyritään lisäämään puukaupan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta.

”Metsänomistaja voi tehdä turvallisin mielin puukauppaa kaikissa tilanteissa, suhdanteista riippumatta. Puukaupassa sovitaan katkonnan periaatteet ja korjuuvaiheessa toimimme niiden mukaisesti. Mittaustodistuksella kerromme metsänomistajalle avoimesti katkonnan tulokset”, Kärkkäinen korostaa.

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina
Artikkeli | 5 min

Metsänhoidon vuosikello: muistilista metsänhoitotöistä eri vuodenaikoina

Lue lisää
Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Miksi puun hinta laskee? – Kolme kovaa faktaa
Blogi | 3 min

Miksi puun hinta laskee? – Kolme kovaa faktaa

Lue lisää