Kolla in de uppdaterade recensionerna av virkesmarknaden

Övriga nyheter 29.5.2024 16:48 EEST

UPM Skog har uppdaterat sina översikter över virkesmarknaden

Virkeshandeln har tagit fart i och med vårens ankomst till Finland. Efterfrågan på skogsindustriprodukter har ökat sedan i höstas, vilket också återspeglas i att virkespriserna har stigit. Detta har inspirerat skogsägarna att satsa på aktiv virkesförsäljning under våren.

I och med våren har skogsvårdsarbetet fått en bra start. Sommaren är en bra tid för att trygga skogarnas framtida tillväxt och för att fundera på skogsförnyelse och annat aktuellt skogsvårdsarbete.

– Försommaren är en bra tid att gå runt i plantbestånden och se till att det inte blir några skador i skogen efter vintern. Din skogskontoansvarige hjälper dig med bedömning, planering och genomförande av åtgärder. För skogsvårdsarbete kan våra UPM Growth-partner använda bonus från virkesförsäljning. Om du ännu inte är UPM-tillväxtpartner och är intresserad av förmånsprogrammet kan du få mer information om anslutning och mer detaljerad information om förmånerna genom att kontakta din lokala UPM-skogskontochef", säger Rauli Karppinen, chef för region Öst.

Du kan läsa mer detaljerade områdesspecifika virkesmarknadsöversikter på våra virkesmarknadssidor.

Ta reda på mer om virkesmarknadsläget i ditt område