Virkeshandelsöversikterna för de olika områdena har uppdaterats

09/15/2023 10:51:45

Virkeshandeln har varit livlig hela året hittills och omfattat stämplingsposter av alla slag. Hur ser situationen ut i höst och nästa år? I de uppdaterade virkeshandelsöversikterna ger regiondirektörerna skogsägarna information om den rådande virkeshandelssituationen och berättar om sin syn på den närmaste framtiden.

Gallringar som utförs när marken inte är frusen intresserar

I sina översikter nämner alla områdeschefer ett intresse för gallringar som görs när marken inte är frusen.  ”När det går mot höst är vi särskilt intresserade av gallringar och förnyelseavverkningar som utförs när marken inte är frusen. Särskilt eftertraktade är björkdominerade stämplingsposter”, säger Rauli Karppinen, regiondirektören för västra området. Även regiondirektören för östra området, Janne Seilo, betonade att efterfrågan är god särskilt på massavedsdominerade gallringar som kan avverkas året runt.

Ändringar i rotpriserna för virke

Osäkerheten av att produktmarnade har påverkats virkeshandelsutsikterna och därför har rotpriserna för virke sjunkit efter våren. ”En granskning på lång sikt visar att priserna fortfarande ändå är på en mycket hög nivå. Det är alltjämt lönsamt att göra virkesaffärer”, påminner Jari Engström, regiondirektören för norra området.

Läs virkeshandelsöversikterna här