Alueiden puumarkkinakatsaukset on päivitetty

09/14/2023 12:29:43

Puukauppa on ollut aktiivista koko alkuvuoden ja kauppaa on käyty kaikenlaisista leimikoista. Entä miltä näyttää tilanne syksyn ja ensi vuoden osalta? Päivitetyissä puukauppakatsauksissa aluepäälliköt kertovat omat terveisensä metsänomistajille vallitsevasta puukauppatilanteesta ja avaavat näkemyksiään tulevasta.

Sulan maan harvennuskohteet kiinnostavat 

 Kaikkien aluepäälliköiden katsauksissa nousee esiin kiinnostus sulan maan harvennuskohteisiin.  “Syksyä vasten olemme erityisesti kiinnostuneita sulan maan aikaan korjattavista harvennus- ja uudistushakkuista. Etenkin koivuvaltaiset leimikot ovat haluttuja”, läntisen alueen päällikkö Rauli Karppinen kertoo. Myös itäisen alueen päällikkö Janne Seilo korosti, että erityisesti ympäri vuoden korjattavissa oleville kuitupuuvoittoisille harvennuksille on hyvä kysyntä. 
 

Muutoksia puun kantohinnoissa 

Lopputuotemarkkinoiden heikentymisen aiheuttama epävarmuus vaikuttaa puukauppanäkymiin, minkä takia puun kantohinnat ovat lähteneet laskuun kevään jälkeen. “Pitkällä aikavälillä tarkastellen hinnat ovat kuitenkin varsin korkealla tasolla. Edelleen on hyvä aika tehdä puukauppaa”, pohjoisen aluepäällikkö Jari Engström muistuttaa.