Virkesmarknadsöversikterna för de olika områdena har uppdaterats

Övriga nyheter 4.12.2023 15:48 EET

UPM Tillväxt-partnerna har tillgång till lysande förmåner när perioden med öppet pris inleds i början av december. Cheferna i alla områden uppmuntrar skogsägarna att utnyttja förmånerna och diskutera skogsvårdsbehoven med den egna skogskundansvariga. 

Lönsamt med virkesaffärer när perioden med öppet pris för UPM Tillväxt-partnerskapskunder inleds

Stämningen inom virkeshandeln har varit försiktigt förväntansfull i alla områden efter en livlig början på året.  ”Årets sista månader har som tidigare varit lugnare i fråga om rotköp, men antalet leveransköp som avtalats för nästa år har varit glädjande stort”, berättar chefen för västra området, Rauli Karppinen. Virkeshandeln väntas bli livligare när perioden med öppet pris för UPM Skogs Silver-, Guld- och Platina-partnerskapskunder inleds.

Områdescheferna betonar att efterfrågan är god särskilt på gallringar som utförs när marken inte är frusen. Den goda efterfrågan syns också i kampanjen som inleds i början av december. För gallringar på över 200 m3 som avtalats i december–februari och som utförs när marken inte är frusen beviljas dubbel partnerskapsbonus. Prisjusteringsförmånen vid alla gallringsaffärer har dessutom höjts från 10 till 20 procent. Passa alltså på att diskutera gallringsbehoven med din egen skogskundansvariga och dra nytta av de ypperliga kampanjförmånerna.

Du hittar mer detaljerade virkesmarknadsöversikter för olika områden på våra virkesmarknadssidor. 

 

Läs om virkesmarknadssituationen i ditt område