UPM Skog har uppdaterat virkesmarknadsöversikterna 1/24

Övriga nyheter 19.3.2024 16:48 EET

Alueiden puumarkkinakatsaukset on päivitetty

UPM Skog har uppdaterat virkesmarknadsöversikterna  

Det har varit en positiv start på virkeshandelsåret. Cheferna för alla områden har positiva framtidsutsikter även om situationen på marknaden för slutprodukter är något oklar för närvarande. Det råder emellertid god efterfrågan på virke och vi vill aktivt köpa alla typer av objekt. 

”Utsikten för produktmarknaden för skogsindustrin är delvis osäker, men våra fabriker behöver hela tiden mycket virke. Det betyder alltså att efterfrågan på virke är god. De mest eftertraktade objekten är gallringar på bärande marker som utförs när marken inte är frusen och slutavverkningar”, säger chefen för östra området, Janne Seilo

Perioden med öppet pris för UPM Tillväxt-partnerskapskunder pågår fram till slutet av maj 

Områdescheferna påminner om att perioden med öppet pris som är avsedd för UPM Tillväxt-partnerskapskunder pågår fram till slutet av maj.* Virkesaffärer som gjorts före det omfattas av prisjusteringsförmånen. Förmånen garanterar gottgörelse om prisnivån stiger.* I samband med virkesaffärer är det också bra att avtala om skogsvårdsarbeten för i år så att skogen hålls produktiv även i fortsättningen.

”Den som är intresserad av UPM Tillväxt-partnerskapet ska kontakta den skogskundansvariga i det egna området. Den skogskundansvariga kan berätta om förmånerna och hur man blir partnerskapskund”, berättar chefen för norra området, Jari Engström

Du hittar mer detaljerade virkesmarknadsöversikter för olika områden på våra virkesmarknadssidor.

Läs virkesmarknadsöversikten för ditt område

*Prisjusteringsförmånen kan utnyttjas av UPM Skogs Silver-, Guld- och Platina-partnerskapskunder.