Skattemyndighetens nya anvisningar påverkar vårt bonussystem

10/09/2020 12:39:39

UPM:s Partner får bonus på sina virkesaffärer. Bonusen kan användas som avdrag vid betalningen av nödvändiga skogsvårdsarbeten som utförs i den egna skogen. På grund av skattemyndighetens nya anvisningar kan virkeshandelsbonus inte längre användas till fullt belopp för att köpa material.

Den insamlade bonusen från virkesaffärer bekräftas med ett mätningsintyg och kan utnyttjas i två hela kalenderår framöver. Virkeshandelsbonusen kan utnyttjas vid betalning av skogsvårdsåtgärder som är nödvändiga i den egna skogen, till exempel markberedning, plantering eller gödsling.

Skattemyndigheten har ändrat sina anvisningar om inköp av material med bonus. Därför har även UPM Skog ändrat sin bonuspraxis. Virkeshandelsbonus kan inte längre användas till fullt belopp för att köpa material, till exempel plantor, frön och gödslingsmedel, utan minimidebiteringen som måste betalas utan bonus för material som köps av UPM Skog är 20 euro + moms. Insamlad bonus kan användas för att betala den överstigande delen av detta belopp.

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden
Artikel | 4 min

Fem tips som hjälper skogsägaren att öka mångfalden

Läs mer
Alltid tid för skogsägaren
Blogg | 1 min

Alltid tid för skogsägaren

Läs mer
Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer
Artikel | 2 min

Ett partnerskap med oss ger lönsam skogsvård och goda virkesaffärer

Läs mer