Den populära mobilappen UPM Metsä förnyades – skogsägaren får hjälp med att bestämma skogens värde

12/05/2018 11:23:57

UPM utvidgar sitt utbud av elektroniska tjänster till skogsägarna genom att lansera en ännu mer avancerad version av mobilapplikationen UPM Metsä. Appen är finskspråkig.

År 2016 lanserade UPM en mobilapp som är avsedd för alla skogsägare och som ger användaren information om skogens värde på några sekunder. Den förnyade appen UPM Metsä, som är riktad särskilt till nya skogsägare ger användaren uppgifter även om enskilda figurer och möjlighet att skicka en offertbegäran utifrån åtgärdsförslagen.

”Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt för alla finländska skogsägare att äga skog och bestämma skogens värde. Skogen är värdefull egendom och att bestämma värdet är ofta svårt för en ny skogsägare. Vi vill också motivera skogsägarna att sköta sina skogar”, säger kundupplevelsechefen Risto Laaksonen vid UPM Skog.

Appen grundar sig på offentlig information om skogstillgångar

Den största förbättringen i mobilappen UPM Metsä, som nu är tillgänglig i onlinebutikerna, är att den ger ännu mer detaljerad information om skogen. Appen visar i en handvändning skogens värde för enskilda figurer, nyckeltalen för trädbeståndet samt de viktiga åtgärdsförslagen utifrån vilka skogsägaren lätt kan göra en offertbegäran med appen.

Figurdata och åtgärdsförslagen i appen grundar sig på den offentliga informationen om skogstillgångar i tjänsten metsään.fi. Appen innehåller nu även terrängkartor och användbarheten har förbättrats. De nya egenskaperna var sådana som upplevdes som de allra viktigaste enligt en enkät som gjordes bland över 500 kunder.

”Mobilapplikationen UPM Metsä har utarbetats i samarbete med finländska Taiste Oy som har gedigen erfarenhet av att förena geografisk information och olika källmaterial med användbarhet på högsta nivå”, berättar Laaksonen.                          

Applikationen är avgiftsfri

Applikationen är avgiftsfri och kan användas av alla skogsägare. Den innehåller också en guide i fickformat med grundläggande fakta om skogsinnehav samt en snabbmeddelandetjänst som gör det lätt att kontakta UPM:s sakkunniga. Appen kan laddas ner gratis i Google Play och Apple store.

Mer information ges av:

Kundupplevelsechef Risto Laaksonen, UPM, Virkesanskaffning och skogsbruk, tfn 040 554 5701

Vad, varför och för vem? En presentation av UPM Skogs elektroniska tjänster
Artikel | 2 min

Vad, varför och för vem? En presentation av UPM Skogs elektroniska tjänster

Läs mer
De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration
Artikel | 5 min

De här tipsen hjälper dig att komma igång när du fyller i din skogsdeklaration

Läs mer
Hur ser jag att skogen mår bra?
Blogg | 6 min

Hur ser jag att skogen mår bra?

Läs mer