Kestävän metsätalouden perusteet

Kestävä metsätalous pitää sisällään ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Jokainen metsänomistaja päättää, miten hän omissa metsissään ottaa nämä huomioon.

Kestävä metsätalous tarkoittaa sitä, että metsiä hoidetaan ja käytetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi. Kun kaikki kestävään metsätalouteen kuuluvat osa-alueet otetaan huomioon, metsien hoito ja käyttö on vastuullista. Vastuullisuuden hahmottamiseksi on tärkeää tietää, etteivät ne ole täysin toisistaan erillisiä, vaan limittyvät toinen toisiinsa. Avaamme seuraavaksi tarkempien esimerkkien kautta, mitä jokainen käsite pitää sisällään metsänomistajan näkökulmasta katsottuna.

Ekologinen kestävyys

Ekologinen, eli ympäristöystävällinen, kestävyys tarkoittaa metsän hoitoa ja käyttöä, joka ottaa huomioon metsien monimuotoisuuden ja arvokkaat luontokohteet. Tavallisessa talousmetsässä voi helposti vaalia metsän monimuotoisuutta metsänhoidollisin toimenpitein. Näitä voivat olla esimerkiksi

Metsänomistaja voi myös halutessaan liittää metsänsä metsäsertifioinnin piiriin. Sen tarkoituksena on asettaa lainsäädäntöä tarkempia ja laajempia vaatimuksia metsän hoidolle ja käytölle. Metsäsertifikaatteja ovat mm. FSC® ja PEFC™ -sertifikaatit.

Taloudellinen kestävyys

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan, että metsien taloudellinen tuottavuus ja elinvoimaisuus ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että taimien istutus tehdään hyvin ja taimikonhoidoista huolehditaan. Tällöin tuloksena on järeäksi ja hyvinvoivaksi kasvanut metsä, joka sitoo tehokkaasti hiiltä sekä tuottaa hyvänlaatuista tukkipuuta.

Suomen metsät kasvavat nopeammin kuin koskaan, ja se on osaltaan hyvän metsänhoidon ansiota. Talousmetsiä ei pidä kuitenkaan hoitaa kuten 50 vuotta sitten, vaan se tulee tehdä nykytutkimustiedon valossa. Puuraaka-aine tulee tulevaisuudessa korvaamaan monia fossiilisia raaka-aineita, jolloin sen hyvä laatu ja saannin turvaaminen on elintärkeää tulevaisuutemme kannalta.

Taloudellinen kestävyys toteutuu, kun

  • Metsistä saadaan toimeentuloa
  • Metsänhoidolliset toimenpiteet tehdään hyvin ja ajallaan
  • Metsänhoidossa ja käytössä otetaan huomioon lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelu
  • Toimenpiteissä huomioidaan tulevien sukupolvien metsänkäyttö (ylisukupolvisuus).

 

Sosiaalinen kestävyys

Sosiaalisessa kestävyydessä katsotaan metsien käyttöä toisten ihmisten näkökulmasta. Nykyisten ja tulevien sukupolvien tulisi saada nauttia metsien tuomista eduista talous- ja virkistyskäyttötarkoituksessa. Sosiaalisen kestävyyden periaate pitää siis sisällään muun muassa jokamiehenoikeuksista huolehtimisen ja niiden turvaamisen.

Metsätaloudessa on kyse yksittäisen ihmisen tavasta hoitaa metsiään, mutta yksittäinen ihminen on samalla osa ryhmää. Metsänhoitotoimenpiteitä pohtiessa kannattaa siis keskustella tai edes pohtia asiaa niiden kannalta, joita toimenpide koskettaa. Miten esimerkiksi suunniteltu toimenpide vaikuttaa viereisen naapurin tonttiin tai metsän maisema-arvoon?

Sosiaalisen kestävyyden esimerkkejä ovat

Kokonaisuudessaan vastuullisuus ei ole rakettitiedettä, vaan samoja toimia, joita on tehty jo vuosikymmeniä. Haluamme tarjota metsänomistaja-asiakkaillemme tuoreen tutkimus- ja asiantuntijatiedon avulla erilaisia vaihtoehtoja näiden vastuiden täyttämiseen. Vastuullisuusasioita ei kannata pohtia yksin, sillä asiantuntijamme auttavat ja vastaavat mielellään vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin. 

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa
Artikkeli | 4 min

Metsänjalostus – hyvinvoivaa puuta ja parempaa tuottoa

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää
Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä
Blogi | 3 min

Metsäsertifioinnilla edistetään kestävää kehitystä

Lue lisää