Soiden ennallistaminen

Soiden ennallistaminen tarkoittaa ojitettujen soiden palauttamista suoluonnoksi. Ennallistamista tehdään, sillä suot ovat arvokkaita elinympäristöjä.

Metsätaloudessa on 1990-luvulta alkaen kiinnitetty erityishuomiota suoluonnon säilyttämiseen. Uudisojituksia ei ole käytännössä tehty. Puuntuotannollisesti heikkotuottoisten maiden ja monimuotoisuudelle arvokkaiden soiden jättäminen kunnostusojitusten ulkopuolelle ovat jo pitkään olleet käytäntöjä ja vaatimuksia esimerkiksi PEFC-sertifioinnin kriteereissä.

Viimeisten vuosien aikana soiden ennallistamisesta eli suon palauttamisesta ennen ojitusta vallinneeseen tilaan on tullut vakiintunut toimintamalli. Ennallistamista takaisin luonnontilaan tehdään niin kaivinkoneella kuin miestyönäkin. Osalla kohteista ojat tukitaan ojat kokonaan kaivinkoneella. Miestyönä tehdään patoja lähialueen tykötarpeista, jolloin veden pinta nousee ja soistuminen käynnistyy uudelleen. Ennallistamistoimenpiteenä korjataan aiemman ojituksen aikaan saamia puita, mikä vähentää puuston haihduttavaa vaikutusta.

UPM on mm. ennallistanut omistamaansa suoaluetta Keuruulla yhteistyössä Birdlife Suomen kanssa. Puuston poistolla ja vedenpinnan nostamisella lisättiin riekolle sopivaa elinympäristöä

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?
Artikkeli | 4 min

Miksi metsää kannattaa lannoittaa?

Lue lisää
Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa
Blogi | 4 min

UPM sääksen matkassa kohti monimuotoisempaa metsäluontoa

Lue lisää