Metsäsertifiointi takaa kestävän metsänhoidon

Metsäsertifiointi osoittaa, että metsää hoidetaan ja käytetään kestävästi. Metsäsertifiointi perustuu metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Metsänomistaja päättää metsäsertifiointiin osallistumisesta ja siitä mitä sertifiointijärjestelmää käytetään.

Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa, että metsää hoidetaan ja käytetään kestävästi. Metsäsertifioinnissa mukana oleva metsänomistaja on sitoutunut sertifioinnin vaatimuksiin, jotka koskevat metsätalouden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä ulottuvuuksia. Sertifiointivaatimukset ovat eri sidosryhmien yhteistyönä sovittuja periaatteita, joiden toteutuminen käytännössä todennetaan riippumattomalla arvioinnilla.

Sertifioinnilla todistetaan, että metsää hoidetaan:

  • kestävästi ja vastuullisesti
  • taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioon ottaen
  • luonnon monimuotoisuus ja ympäristöarvot huomioiden yli lakirajojen.

Suomessa käytössä olevat metsäsertifiointijärjestelmät ovat kansainväliset FSC® (FSC-C109750) ja PEFCTM (PEFC/02-21-17), joille on olemassa Suomen olosuhteisiin laaditut kansalliset standardit. Nämä kaksi järjestelmää ovat maailmanlaajuisestikin käytetyimmät. Suomen metsistä noin 90 % on PEFC-sertifioituja. Myös FSC-sertifioitu metsäpinta-ala kasvaa tällä hetkellä nopeasti.

UPM tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtona FSC-sertifiointiin perustuvaa UPM Metsäsertifiointipalvelua. Me UPM:llä olemme sertifioineet omat metsämme sekä PEFC- että FSC-järjestelmillä. Lisäksi UPM:n FSC-ryhmäsertifioinnissa on mukana noin 500 000 hehtaaria yksityismetsänomistajien metsiä.

Metsän sertifiointi on tärkeää, sillä se takaa raaka-aineen loppukäyttäjille, että metsää hoidetaan ja käytetään kestävästi, taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset näkökulmat huomioiden. Tällaiselle puulle on nyt paljon kysyntää globaalisti, sillä ihmiset haluavat tehdä vastuullisia kulutusvalintoja.

Kuluttajille tuotteen sertifiointileima kertoo tuotteen kestävyydestä. Jotta tuotetta voidaan myydä sertifioituna, tarvitaan sertifioidun raaka-aineen lisäksi sertifioitu puun hankintaketju. Katkeamattomalla alkuperänhallintaketjulla voidaan osoittaa puun tai siitä valmistetun tuotteen olevan peräisin laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä.

Suomalainen puu on huippulaadukas ja vastuullinen tuote, jonka sertifiointi on helppoa. Sertifiointi onnistuu UPM Metsäsertifiointi -palvelun kautta.

UPM:n asiantuntija osaa neuvoa kumpi sertifikaatti on sinulle soveltuvampi ja opastaa kuinka se tehdään. Jos kiinnostuit sertifioinnista, ota yhteyttä.

 

 
Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana
Artikkeli | 6 min

Metsäsertifikaatit vastuullisen metsänhoidon perustana

Lue lisää
Yhteismetsä
Wiki | 1 min

Yhteismetsä

Lue lisää
Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä
Artikkeli | 5 min

Näillä vinkeillä alkuun metsäveroilmoituksen täytössä

Lue lisää