UPMMetsä

Metsäsertifiointi

Metsäsertifiointi perustuu metsänomistajan vapaaehtoisuuteen. Metsänomistaja päättää metsäsertifiointiin osallistumisesta ja siitä mitä sertifiointijärjestelmää käytetään.

Metsäsertifiointi

Metsäsertifioinnin tarkoituksena on osoittaa, että metsää hoidetaan ja käytetään kestävästi. Metsäsertifioinnissa mukana oleva metsänomistaja on sitoutunut sertifioinnin vaatimuksiin, jotka koskevat metsätalouden taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä ulottuvuuksia. Sertifiointivaatimukset ovat eri sidosryhmien yhteistyönä sovittuja periaatteita, joiden toteutuminen käytännössä todennetaan riippumattomalla arvioinnilla.

Suomessa käytössä olevat metsäsertifiointijärjestelmät ovat kansainväliset FSC® ja PEFCTM, joille on olemassa Suomen olosuhteisiin laaditut kansalliset standardit. Nämä kaksi järjestelmää ovat maailmanlaajuisestikin käytetyimmät. Suomen metsistä noin 95 % on PEFC-sertifioituja. Myös FSC-sertifioitu metsäpinta-ala kasvaa tällä hetkellä nopeasti. UPM tarjoaa metsänomistajille vaihtoehtona FSC-sertifiointiin perustuvaa UPM Metsäsertifiointipalvelua.

Kuluttajille tuotteen sertifiointileima kertoo tuotteen kestävyydestä. Jotta tuotetta voidaan myydä sertifioituna, tarvitaan sertifioidun raaka-aineen lisäksi sertifioitu puun hankintaketju. Katkeamattomalla alkuperänhallintaketjulla voidaan osoittaa puun tai siitä valmistetun tuotteen olevan peräisin laillisista lähteistä ja kestävästi hoidetuista metsistä.

 

Lue lisää UPM:n metsäsertifiointisäännöistä